INDIVIDUALNO I DALJINSKO GREJANJE U SRBIJI

Centralno Evropski Forum za Razvoj, CEDEF, organizovao je četvrti po redu CEDEF, javni dijalog: Grejanje u Srbiji – INDIVIDUALNO I DALJINSKO GREJANJE, koji je održan pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa Agencijom za energetiku, Upravom za energetiku grada Beograda i Poslovnim udruženjem „Toplane Srbije”.

javni dijalog: Grejanje u Srbiji

Zakonska obaveza je da sva domaćinstva koja su priključena na daljinsko grejanje moraju do 1. januara 2015. godine da uvedu kalorimetre. Za te potrebe je Ministarstvo obezbedilo sredstva u iznosu 250 miliona dinara, a već je 9. januara 2014. godine objavljen poziv za podnošenje ponuda. Na ovaj način će biti omogućeno merenje isporučene toplotne energije i obračun prema utrošku u svim stambenim zgradama sa više zasebnih upotrebnih stambenih jedinica na području cele Srbije.

  • Ali, shodno tome, potrebno je da sve toplane pripreme kupce za naplatu po utrošku, ali i pravovremeno informišu kupce o tome da su pozitivni finansijski efekti obračuna prema ostvarenoj potrošnji vidljivi i uporedivi tek na nivou jedne godine. Ali i toplane, pred početak grejne sezone, moraju da unapred regulišu toplotne podstanice, uz blagovremeno obaveštavanje potrošača da se svako pregrevanje prijavi, kako bi se regulacija izvršila u podstanicama, a ne otvaranjem prozora i rasipanjem energije što če svakako proizvesti visoke račune – rekla je Ksenija Milanković, savetnik u Sektoru za naftu i gas Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS . Ona je dodala da Ministarstvo donelo Pravilnik o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapredjenje energetske efikasnosti u iznosu od 300 miliona dinara i to 100 miliona dinara namenjenih lokalnim samoupravama, 180 miliona dinara za domaćinstva i skupštine stanara i 20 miliona dinara za potrebe izrade finansijskih analiza i studija.

 

Zakonska obaveza

Danas je više od 90% proizvodnje toplotne enegije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji je zasnovano na direktnom korišćenju fosilnih goriva, dok se u EU fosilna goriva koriste samo u 15% slučajeva za proizvodnju toplotne energijie. Jedno od najpovoljnijih rešenja je kogeneracija, odnosno uspostavljanje kogenerativnih postrojenja na biomasu za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije. U tom cilju, a kako je i međunarodna obaveza Srbije prema Energetskoj zajednici da do 2020. godine ima 27% finalne potrošnje energije iz obnovljivih izvora, na skupu je predstavljen presek stanja predstudija izvodljivosti u okviru projekta “Promocija obnovljivih energija – razvoj tržišta biomase u Srbiji.

Petar Vasiljević, pomoćnik direktora za proizvodnju iz Beogradskih Elektrana i konsultant na projektu je na skupu predstavio presek stanja izrade predstudija izvodljivosti.

  • Opštinama koje su napravile analizu o isplativosti prelaska na biomasu, biće dostupna sredstva u iznosu od 102 miliona evra koja su obezbeđena preko Nemačke razvojne banke KfW. On je ovom prilikom predstavio rang listu najisplativijih projekata za finansiranje po gradovima ovim redosledom: Zrenjanin, Negotin, Bajna Bašta, Trstenik, Šabac, Priboj, Čačak, Jagodina koji u ovom trenutku imaju najpovoljnije uslove za ulaganje dok slede Nova Varoš, Kikinda, Knjaževac, Kosjerić, Novi Pazar, Kladovo i Velika Plana – istakao je Petar Vasiljević i dodao da još može doći do promena u redosledu finansiranja i da je neophodan angažman lokalne samouprave koja je u stanju da povuče i iskoristi sredstva na pravi način.

Najveća energetska neefikasnost beleži se u korišćenju energije za zagrevanje poslovnog i stambenog prostora. Uvođenjem naplate toplotne energije prema utrošku očekuje se smanjenje potrošnje energije, goriva i emisije štetnih materija za oko 15- 20%.

  • Međutim, to će biti moguće jedino ukoliko imamo dobro izolovane stanove i kvalitetnu stolariju. U suprotnom, toplotna energija će biti bačena, stanovi hladni, a računi visoki. Takodje, i svi koji se greju u sopstvenoj režiji, mogu da smanje svoje izdatke za grejanje po istom principu, ali i primenom naprednih tehnologija u grejanju naročito onih koja koriste OIE – podsetila je Jovanka Arsić Karišić, predsednik UO CEDEF-a.

Najveći potencijal Vojvodine u obnovljivim izvorima energije u biomasi, i to čak 60%. “Cilj Pokrajinskog sekretarijata je uvođenje obnovljivih izvora energije kao zamene za postojeća fosilna goriva kako u individualnom tako i u daljinskom grejanju.

  • U tom smeru, Finansijskim planom sekretarijata su predviđena sredstva, koja će biti usmerena ka izradi prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za 9 opština i studija opravdansti sa idejnim projektom za 2 opštine za realizaciju projekata korišćenja biomase i geotermalne energije u daljinskom sistemu grejanja – rekla je Balog Aranjoš stručni saradnik za toplotnu energiju i energetsku efikasnost u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine APV i dodala da AP Vojvodina, ima potencijal da postane “samoodrživa regija” u energetskom smislu, što bi doprinelo snažnom ekonomskom razvoju, ali su potrebna znatna finansijska sredstva.

Racionalno gazdovanje energijom ključna je pretpostavka održivog razvoja i da je toplotna energija nepravedno zapostavljena, pri čemu dobija na značaju tek sa prvim hladnim jesenjim danom.

  • Uslov svih uslova da sektor daljinskog grejanja dobije svoje mesto u energetici je merenje isporučene toplotne energije u svim sistemima daljinskog grejanja u Srbiji. Na taj način bi se jasno definisali opravdani troškovi u proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom koji bi se videli kroz tarife. Izbegla bi se diskriminacija kupaca, sprečile unakrsne subvencije između pojedinih delatnosti koje obavlja energetski subjekt, povećala energetska efikasnost i obezbedila sigurnost snabdevanja – rekao je Dejan Stojanović, član Saveta Agencije za energetiku je izjavio da je racionalno gazdovanje energijom.

Prema rečima direktora Uprave za energetiku Grada Beograda Marka Stojanovića, stanje energetske efikasnosti u Beogradu je nezadovoljavajuće.

  • U sistem daljinskog grejanja su uložena znatna sredstva, ali i dalje je prisutna značajna neefikasnost koja se ogleda u velikoj potrošnji energije. Razlozi za neracionalu potrošnju su veliki gubici u mreži, loše termičke karakteristike objekata, starost kotlova i činjenica da je samo oko 3% objekata uvedeno u sistem naplate po utrošku – rekao je Stojanović. On je najavio da će Grad Beograd pre početka naredne grejne sezone započeti proces uvođenja naplate po potrošnji izmerenoj na nivou podstanice za sve potrošače i da će se paralelno raditi na otklanjanju problema koji se javljaju u praksi prilikom obračuna po utrošku za objekte koji se već nalaze u ovom sistemu naplate. On je naglasio da je izgradnja kogenerativnih postrojenja potrebna i da je svakako to opredeljenje Grada, ali da su na tom putu moguće prepreke usled nepostojanja dovoljnog broja potrošača u letnjem periodu, potreba za izgradnjom novog gasovoda i ostale nedostajuće infrastrukture.

Dok traje pronalaženje strateških partnera za izgradnju postrojenja većeg kapaciteta, pokrenuta je, u okviru međudržavnog sporazuma sa Švajcarskom vladom, realizacija projekta izgradnje kogenerativnog postrojenja na biomasu u okviru PKB-a, kapaciteta 5 MW toplotne i 0,6 MW električne energije.

You may also like...