KUP NACIJA MLADIH INOVATORA – BEOGRAD 2012.

Izložba će se organizovati u organizaciji Saveza, pod okriljem Međunarodne organizacije pronalazačkih organizacija IFIA koja okuplja više od 86 zemalja svetaU Beogradu se od 21. do 25. maja 2012. godine, u Univerzalnoj sali Doma Vojske Srbije, Medija Centar „Odbrana“, Braće Jugovića br. 19, održava XXXII Međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna „PRONALAZAŠTVO – BEOGRAD 2012“ i u okviru te Izložbe, prvi put, „KUP NACIJA MLADIH INOVATORA – BEOGRAD 2012.“.
Izložbe ovog tipa priprema i organizuje Savez pronalazača Beograda od 1980. godine.

Koncepcija Izložbe sa svojim bogatim sadržajem tradicionalno povećava zainteresovanost za učešće velikog broja pronalazača, instituta, fakulteta, škola i privrednih preduzeća.
Održavanje Izložbe je mesto susreta pronalazača sa svojim rešenjima i poslovnih ljudi zainteresovanih za ulaganja, proizvodnju i plasman na tržištu.

  • Poznato je da svake godine pronalazači Beograda osvajaju visoka priznanja na međunarodnim manifestacijama pronalazaka što je, između ostalog, rezultat i aktivnog rada i saopštavanja svojih ideja i pronalazaka na izložbama u Beogradu (održano je do sada 31 izložba). Ovakav dobar rezultat bi mogao da bude dobar put za razvoj stvaralaštva mladih u Beogradu i šire u Srbiji i svetu. Na ovaj način se stvaraju uslovi edukacije mladih za bavljenje kreativnim idejama a time i rezultat obučenih i spremnih stručnih ljudi za brže zapošljavanje, zatim formiranje sopstvenih firmi na osnovama kreativnih ideja i pronalazaka – rekao je mr Đuro Borak, predsednik Saveza pronazača Beograda.

Osim ovog, ovde je potrebno istaći prisustvo mladih na dosadašnjim izložbama „Pronalazaštvo-Beograd“ a koji su želeli da promovišu korisne i kreativne ideje mladih na međunarodnim izložbama. Pošto se u velikoj konkurenciji nisu mogli posebno isticati kao inovatori i pronalazači odlučeno je da se mladi izdvoje kao posebna kategorija inventivnog stvaralaštva koji će se posebno bodovati i nagrađivati od strane međunarodnog žirija.

Dakle, od ove godine se i zvanično organizuje prezentacija ideja mladih, kretivnih ljudi od 12 do 21 godine čime se pruža šansa mladima, njihovim mentorima i školama odnosno ustanovama gde se neguje stvaralački duh da pokažu svoje kreacije, inventivna rešenja i ideje na javnim skupovima. Želja je, da se na ovaj način mladi ohrabre i podrže na putu „korak po korak“ u realizaciji svojih rešenja, počev od ideje pa do gotovog proizvoda.

U 2012. god. Izložba će se organizovati u organizaciji Saveza, takođe, pod okriljem Međunarodne organizacije pronalazačkih organizacija IFIA koja okuplja više od 86 zemalja sveta. Izložba, kao i niz aktivnosti koje Savez organizuje tokom godine, biće posvećena mladim inovatorima pre svega inovatorima-đacima od osnovnoh, srednjih škola i mladih studenata koji u našoj zemlji imaju bogatu aktivnost ali koji se ne prezentuju svetu. Očekuje se dolazak mladih inovatora iz više od 10 zemalja čime su stvoreni uslovi da Savez pronalazača Beograda organizuje takmičenje-prezentaciju iz oblasti novih tehnologija pod nazivom „Kup nacija mladih inovatora“ sa pravom učešća mladih od 12 do 21 godine koji će biti razvrstani u tri kategorije i to respektivno 12-15, 15-18 i 18-21 god.
Zato Savez pronalazača Beograda poziva sve naučno-istraživačke ustanove, fakultete, škole, samostalne inovatore i druge organizacije da učestvuju na ovoj najvećoj manifestaciji pronalazaštva u Beogradu.

USLOVI UČEŠĆA i PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI KUP NACIJA MLADIH INOVATORA – BEOGRAD 2012

Predsednik
Mr. Đuro Borak, dipl. inž. maš., s.r.

You may also like...