Mere za unapređenje poljoprivredne

Mere za unapređenje poljoprivredne i prehrambene proizvodnje

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Uredbu o korišćenju podsticaja za podršku razvoju poljoprivredne i prehrambene proizvodnje kroz sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2012. godini.

Korišćenje podsticaja odnosi se na pokrivanje dela troškova sertifikacije prema međunarodno priznatim standardima za bezbednost i kvalitet hrane (ISO 22000, BRC, IFS, GOST-R, HALAL, KOSHER, GLOBALG.A.P.) kao i za proizvode dobijene po metodama organske proizvodnje i proizvode sa oznakom geografskog porekla.

Država će finansirati 50% troškova plaćene sertifikacije bez PDV-a.

Korisnik može podneti samo jedan Zahtev za jednu ili više sertifikacija s tim da ukupan iznos podsticaja po korisniku ne može biti veći od 300.000 dinara.

Zahtev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja u Šapcu do 31. oktobra 2012. godine a sredstva može koristiti registrovano poljoprivredno gazdinstvo, preduzetnik, zemljoradnička zadruga, udruženje građana i privredno društvo, ukoliko imaju dokaz o sertifikaciji izdat u 2012. godini.

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, donela odluku da se Uredbom o utvrđivanju programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva subvencioniše deo kamate i za proizvođače cveća u 2012. godini.

Zahtevi za odobrenje kredita podnose se banci do 1. novembra 2012. godine.

Ugovor o dinarskom kreditu se zaključuje na period do tri godine uz fiksnu kamatnu stopu od 6%.

Mere za unapređenje stočarstva

Mere za unapređenje stočarstvaVlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede usvojila Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu kao i Uredbu o korišćenju podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini.

Pravo na podsticajna sredstva ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, preduzetnik i pravno lice.
Registrovani poljoprivredni proizvođači podsticaje mogu da koriste za nabavku nazimica i nerastova starosti od 5 do 8 meseci. Bespovratna sredstva iznose 10.000 dinara po kvalitetnom priplodnom grlu ukoliko je grlo kupljeno nakon stupanja na snagu ove uredbe i ako poljoprivrednik to grlo koristi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne tri godine.

Bespovratna podsticajna sredstava za nabavku osnovnog stada u ovčarstvu i kozarstvu koriste se za šilježice, šilježane, dviski i dvizaca, starosti od 6 do 18 meseci i iznose 5.000 dinara po kvalitetnom priplodnom grlu. Poljoprivredni proizvođač ostvaruje podsticaje ukoliko je grlo kupio nakon stupanja na snagu ove uredbe i ako to grlo koristi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne četiri godine. Zahtevi za podsticajna sredstva podnose se Upravi za agrarna plaćanja u Šapcu do 31. oktobra 2012. godine.

Uredbom o korišćenju podsticaja za tov svinja podstiče se stočarstvo i povećava obim proizvodnje mesa i mesnih prerađevina što će se takođe pozitivno odraziti na razvoj biljne proizvodnje i proizvodnje stočne hrane.

Pravo na podsticaje za tovne svinje poljoprivrednik ostvaruje jednom za period trajanja tova i to nakon završetka tova, u iznosu od 500 dinara po grlu, za najmanje 10 grla u tovu čija je prosečna telesna masa iznad 90 kg. Podsticajna sredstva ostvaruju se ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa predato klanici nakon stupanja na snagu ove uredbe. Zahtevi za podsticajna sredstava podnose se Upravi za agrarna plaćanja u Šapcu do 31. decembra 2012. godine.

You may also like...