Najnoviji zakoni iz oblasti poljoprivrede

Na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Skupština Republike Srbije usvojila je 14 zakona iz oblasti poljoprivrede. Ovi zakoni će doprineti ukupnom poboljšanju standarda u ovoj oblasti, a sve u interesu svih građana Srbije, a naročito, poljoprivrednih proizvođača.

Narodna Skupština Republike Srbije

Prošle godine usvojila je 15 zakona iz oblasti poljoprivrede. Pre mesec dana, Narodna Skupština usvojila je još dva zakona, što čini ukupno 31 zakon koje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pripremilo za nepune dve godine. Ovo ima za posledicu značajno unapređenje domaćeg agroekonomskog sektora.

Među 14 novih zakona su i Zakon o šumama, Zakon o vodama, Zakon o izmenama i dopunama zakona o veterini,  kao i Zakon o organskoj proizvodnji.

  • Novim Zakonom o šumama obezbediće se očuvanje šuma. Formira se realni i funkcionalni sistem finansiranja u šumarstvu uspostavljanjem budžetskog fonda za šume Srbije, koji će služiti isključivo za pošumljavanje Srbije.

  • Zakon o vodama definiše politikuu oblasti politike vodau skladu sa modernim evropskim standardima.

  • Izmenama i dopunama zakona o veterini otvaraju se vrata još većem izvozu srpskih proizvoda u zemlje Evropske unije.

  • Zakon o organskoj proizvodnji omogućiće razvoj organske proizvodnje, povećanje površina pod organskom proizvodnjom i dati doprinos smanjenju zagađenja iz poljoprivrede, očuvanju vode i zemljišta, racionalnog iskorišćenja prirodnih resursa i povećanje mogućnosti za zapošljavanje.Ovim zakonom obezbediće se dovoljno zdrave i kvalitetne hrane za građane, kao i više proizvoda za izvoz, a time i povećanje prihoda.

Pored ovih zakona, tu su i Zakon o pivu, Zakon o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, Zakon o obavljanju stručnih i savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede i još niz konvencija.

You may also like...