Ističe rok za preregistraciju udruženja

U Agenciji za privredne registre do sada je upisano 6717 Udruženja, a procenjuje se da nisu preregistrovana još 12.658. Za preregistraciju Udruženja ostalo je još 62 dana, pa zato iz kragujevačke lokalne samouprave apeluju na sva udruženja građana i nevladine organizacije da to što pre učine.

agencija za privredne registre

Od oktobra 2009 godine počeo je da teče rok za usklađivanje, tačnije preregistraciju udruženja, koji traje 18 meseci. Rok za preregistraciju ističe 21 aprila ove godine, pa Udruženja koja do tada ne podnesu prijavu za upis biće izbrisana iz registra, koji po novom zakonu vodi Agencija za privredne registre. Time gube status pravnog lica, a njihova imovina prelazi na lica određena statutom – odnosno zakonom.

Vladimir Paunović i Srđan Matović

  • Mali broj udruženja je do sada tu obavezu ispunio, pa zato apelujem na sva udruženja koja su registrovana na teritoriji grada Kragujevca da se što pre preregistruju i ne čekaju poslednji rok da to učine – ističe Srđan Matović, član Gradskog veća za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima. U suprotnom mogu doći u situaciju da po mnogo složenijoj proceduri i uz veće troškove to čine ubuduće.

Preregistracija udruženja se može obaviti u lokalnoj kancelariji Agencije za privredne registre, koja se nalazi u ulici Nikole Pašića broj 6, u Kragujevcu, a na raspolaganju su im 32 šaltera Agencije za privredne registre. Građanima svi podaci o potrebnoj dokumentaciji, samom procesu i ostalim detaljima u vezi sa registracijom udruženja dostupni su na internet strani (http://www.apr.gov.rs/), ili šalterima Agencija za privredne registre širom Srbije. Inače dnevno se u proseku upiše 12 a da bi svi završili preregistraciju u roku potrebno je da se dnevno upiše više od 200 udruženja.

vodič za primenu zakona o udruženjima

Skupština grada Kragujevca je prva u Srbiji usvojila Strategiju razvoja civilnog sektora, koja predviđa otvaranje gradske Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom, uspostavljanje Saveta organizacija civilnog društva kao i raspisivanje konkursa za projekte od javnog značaja.

You may also like...