Nemci zaintresovani za srpsku biomasu

Srbija raspolaže biomasom od oko 3,4 miliona tona ekvivalentne nafte, što je 64 odsto svih obnovljivih izvora i nemačke kompanije su zaintresovane za poslovnu saradnju u toj oblasti, rečeno je na konferenciji “Biomasa i biogas u Srbiji”.

 

Direktor Delegacije Nemačke privrede u Srbiji Martin Knap je rekao na otvaranju stručne konferencije, koja je organizovana zajedno sa Saveznim ministarstvom za ekonomiju i energetiku Nemačke, da je biomasa u Srbiji najvažniji deo obnovljivih izvora energije u Srbiji.

Direktor Delegacije Nemačke privrede u Srbiji Martin Knap

On je kazao da se, na primer, potencijal  poljoprivredne biomase marginalno koristi u Srbiji.

  • Najveći potencijal biomase je u grejanju objekata, pošto tu mogu da se koriste pelet i briketi. Biomasa može da se koristi i za proizvodnju električne energije – naveo je Knap.

Danilo Šuput iz Delegacije Nemačke privrede u Srbiji je izjavio da je stepen iskorišćenosti drvne biomase oko 66 odsto, što je dve trećine potnecijala, ali da je agrobiomasa malo iskorišćena.

  • Malo se koristi poljoprivredna biomasa, iz poljoprivrednih ostataka, kao i biogas. Tu su tražene savremene tehnologije iz Nemačke koja je lider u primeni obnovljivih izovra energije u svetu – kazao je Šuput Tanjugu.

On je istakao da postoji veliko interesovanje srpskih firmi koje žele da investiraju u ovoj oblasti i zato je preko nemačkog resornog ministarstva došlo pet firmi koje se bave, pre svega, proizvodnjom postrojenja za  biomasu i biogas.

Kako kaže, nemačke firme žele da upoznaju poslovne partnere u Srbiji, da upoznaju srpsko tržište i eventualno sklope poslove u Srbiji, ali pre svega da prodaju svoju tehnologiju.

Lena Keler iz Saveznog ministarstva za ekonomiju i energetiku Nemačke je poručila da je tranzicija korišćenja energije motor za napredak svake zemlje.

  • Na taj način može da se smanji zavisnost od uvoza. Nemačka se oslanja na dva stuba po pitanju energije, a to su Lena Keler iz Saveznog ministarstva za ekonomiju i energetiku Nemačkeenergetska efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije – rekla je Keler dodajući da bi obnovljivi izvori energije u budućnosti mogli da zamene korišćenje nuklernih elektrana u svetu. Ali, to mora da podrži i odgovarajuća infrastrukturna mreža, zatim istraživanje i razvoj u ovoj oblasti. U  Nemačkoj za to postoje posebne subvencije – dodala je ona

Prema njenim rečima, Nemčka ima za cilj da do  2050. smanji za 50 odsto potrošnju svoje primarne energije.

Rukovodilač Grupe za održivo korišćenje prirodnih resursa u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Slobodan Cvetković je podsetio da Srbija treba da poveća korišćenje obnovljivih izvora energije sa 21 odsto koliko je koristila 2009. na 27 odsto do 2020. godine.
U Srbiji potencijal poljoprivredne biomase je procenjen na 1,7 miliona tona, a drvne na  1,5 miliona tona.

Izvor: Tanjug

You may also like...