Novim uredbama protiv velikih zagađivača

Novim uredbama usvojenim na samom kraju prošle godine, Vlada Republike Srbije omogućava lokalnim samoupravama prikupljanje izdašnih prihoda koji će biti korišćeni za zaštitu životne sredine.

zagadjivači vazduhaUredbama koje je Vlada Republike Srbije usvojila na samom kraju 2009. godine obezbeđuje se pravo gradovima i opštinama da primene Zakon o zaštiti životne sredine. Obe uredbe omogućavaju propisivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ovakvim upotpunjavanjem pravnog okvira, pružena je mogućnost lokalnim samoupravama da identifikuju one privredne subjekte koji u velikoj meri direktno utiču na zagađivanje životne sredine. Kroz adekvatne novčane naknade za velike zagađivače koje će ubuduće direktno ulaziti u lokalni budžet, data je mogućnost gradovima i opštinama da u velikoj meri unaprede životnu sredinu.

zagadjivač vodaUredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu (Sl. glasnik RS 109/09) i Uredba o kriterijumima za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i najvišeg iznosa naknade (Sl. glasnik RS 111/09) gradovima i opštinama obezbeđuje primenu člana 87. Zakona o zaštiti životne sredine, kojim se reguliše pravo jedinica lokalne samouprave da propišu naknadu. Pored toga, obe uredbe znatno proširuju bazu obveznika ove naknade, što je novina koja je važna i za privredne subjekte, koji su obveznici ove naknade.

Gradovima i opštinama se daje instrument koji može biti izdašan izvorni prihod lokalnog budžeta. Stalna konferencija gradova i opština je preporučila svim jedinicama lokalne samouprave da odmah usvoje odluke kojima će definisati način i visinu naknade, na osnovu koje će početi naplatu ovog izvornog prihoda.

S obzirom na to da su gradovi i opštine imali obavezu da od 1. januara ove godine, u skladu sa osnovama budžetskog sistema, osnuju lokalne fondove za zaštitu životne sredine, uredbe predstavljaju instrument za prikupljanje izvornih sredstava kojima će fondovi raspolagati.

Sistem koji se uredbama propisuje sprečava dvostruko oporezivanje i uvode se jedinstveni kriterijumi za utvrđivanje visine naknade (procenat od prihoda, cena po kvadratnom metru stambenog i poslovnog prostora…).

You may also like...