Obeležen Svetski dan vlažnih staništa 2016.

 

U Kladovu je 05. februara 2016. godine održana centralna manifestacija obeležavanja Svetskog dana vlažnih staništa u Srbiji.

Program obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja realizovali su Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, JP „Nacionalni park Đerdap“, a domaćini su bili Opština Kladovo, Turistička organizacija Kladovo i Bibiloteka „Centar za kulturu“ u Kladovu. Manifestacija je održana u prostorijama Doma kulture, a skup je nosio naziv: „Vlažna staništa za našu budućnost“. U okviru programa je organizovano i posmatranje ptica na lokalitetu „Mala Vrbica“.

Skup „Vlažna staništa za našu budućnost“ otvorio je dr Dragan Budujkić, predsednik opštine Kladovo, koji je govorio o značaju prirodnihvrednosti u kontekstu mogućnosti koje pružaju za realizaciju razvojnih programa lokalnih zajednica. Skup je pozdravio i dr Milija Bulatović, načelnik Odelјenja za geodiverzitet Zavoda za zaštitu prirode Srbije koji je ukazao na aktivnosti u zaštiti vlažnih područja kroz međunarodne programe zaštite prirodne baštine, kao što su upis na Listu međunarodno značajnih vlažnih područja, rezervata biosfere i Natura 2000 staništa. Aktivnosti Nacionalnog parka „Đerdap“ je predstavio mr Nenad Radaković, pomoćnik direktora JP „NP Đerdap“. U uvodnom obraćanju skupu direktorka Turističke organizacije Kladovo, Nevenka Boldorac ukazala je na potrebu podrške lokalne samouprave i stručnih institucija, kako bi lokaliteti koji se odlikuju prirodnim vrednostima bili uređeni za posete postavlјanjem informativno-obrazovnih tabli, staza, putokaza i drugih neophodnih elemenata za upoznavanje biodiverziteta.

Koliko su vlažna područja značajna za lјudsku zajednicu, predstavio je mr Nikola Stojnić, pomoćnik direktora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kroz prezentaciju „Ekonomsko vrednovanje ekosistemskih usluga Specijalnog rezervata prirode „Kovilјsko-petrovaradinski rit“. Prezentaciju „Nominacija područja Đerdapa za upis na Listu međunarodno značajnih vlažnih staništa“ održali su Jelena Dučić iz Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine i mr Rastko Ajtić, stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koji su ovom prilikom dali prikaz ispunjenosti kriterijuma prostora Đerdapa za jedanesto Ramsarsko područje u Srbiji.

Prirodne vrednosti okruženja Kladova, koje ga svrstavaju među međunarodno značajna područja za ptice i centre evropskog biodiverziteta, na primeru lokaliteta Mala Vrbica i Kladovska peščara prezentovali su stručni saradnici Zavoda Bratislav Grubač i mr Verica Stojanović. Ovom prilikom Bratislav Grubač je istakao da je Mala Vrbica stanište 140 registrovanih vrsta ptica, od kojih su 80 gnezdarice, kao i da je većina ovih ptica od značaja za zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao što su, na primer, velika mešovita kolonija malih vranaca i čaplji (mala bela čaplja, gak, žuta i siva čaplja), patka njorka, kolonije belobrke i obične čigre, kolonije pčelarice, belorepan i mnoge druge. Kao glavne vrednosti područja Kladovske peščare mr Verica Stojanović navela je 63 vrste biljaka, od kojih je 15 vrsta zaštićeno, a 4 su opisane u Crvenoj knjizi flore Srbije kao krajnje ugrožene, među kojima je i Peščarski karanfil koji se može naći samo na Kladovskoj peščari i nigde više u Srbiji.

Nakon predstavlјanja prirodnih vrednosti u neposrednom okruženju Kladova, za učesnike skupa organizovan je obilazak Kladovske peščare i Male Vrbice u cilјu posmatranja ptica i demonstracije mogućnosti za uklјučivanje ove aktivnosti u lokalnu turističku ponudu.

U radu skupa učestvovali su predstavnici upravlјača zaštićenih prirodnih dobara, javnih preduzeća „Srbijašume“ i „Vojvodinašume“, specijalnih rezervata prirode „Zasavica“ i „Kralјevac“, Spomenika prirode „Resavska pećina“, Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, regionalnih turističkih organizacija, lokalnih samouprava, škola, ustanova kulture i medija. Gosti iz Rumunije, iz gradskog muzeja Turnu Severina, svojim dolaskom omogućili su da događaj ima međunarodni i prekogranični karakter.

Učesnici programa obeležavanja Svetskog dana vlažnih područja u Srbiji poslali su poruku javnosti o značaju zaštite vlažnih područja i inicijativa kojezahtevaju tešnju saradnju predstavnika lokalnihsamouprava, nevladinog sektora i stručnih institucija po pitanju njihovog usmeravanja ka održivom razvoju.

Prezentacije održane na skupu „Vlažna područja za našu budućnost“ možete preuzeti na sajtu Zavoda.

  1. Ramsarska područja u Srbiji
  2. Ekonomsko vrednovanje ekosistemskih usluga Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“ (mr Nikola Stojnić, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode)
  3. Nominacija područja „Đerdap“ za upis na Listu međunarodno značajnih vlažnih područja (Jelena Dučić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i mr Rastko Ajtić, Zavod za zaštitu prirode Srbije)
  4. Mala Vrbica – značajno područje za ptice (Bratislav Grubač, Zavod za zaštitu prirode Srbije)
  5. Kladovska peščara (mr Verica Stojanović, Zavod za zaštitu prirode Srbije)

Kako je proteklo obeležavanje Svetskog dan vlažnih prodručja možete videti na fotografijama Marije Katić u prilogu i video materijalu TV Kladova na linkovima:

Vlazna staništa u opštini Kladovo

Zašticena prirodna vlažna staništa

Foto: Marija Katić
Izvori: Pokrajinski zavod za zaštitu prirodeZavod za zaštitu prirode SrbijeTV Kladovo

You may also like...