Odgovorno ponašanje prema otpadu

Izgradnja regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom je strateški cilj Republike Srbije i podrazumeva izgradnju celokupne infrastrukture za efikasno i efektivno upravljanje otpadom.

prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković na konferenciji o učešću privatnog sektora u uslugama prerade i odlaganja otpada

  • Princip efektivnog i efikasnog upravljanja otpadom podrazumeva pravilno upravljanje postojećim resursima u kome se otpad posmatra kao resurs koji se mora iskoristiti. Efikasna upotreba otpada i usvajanje svih principa koji su definisani evropskom legislativom, predstavljaju preduslove za razvoj reciklažne industrije, ali i za celokupno unapređenje koncepta održivog razvoja u našoj zemlji – izjavila je danas ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković na konferenciji o učešću privatnog sektora u uslugama prerade i odlaganja otpada.

U Srbiji se danas ukupno 19% otpada odlaže na 9 sanitarnih deponija od koji je 7 regionalnih, dok se ostatak odlaže na nesanitarne deponije „što stvara ni malo lepu sliku o stanju životne sredine u našoj zemlji“.

konferencija o učešću privatnog sektora u uslugama prerade i odlaganja otpada.

  • Pre svega tu mislim na izgradnju transfer stanica za sakupljanje i razdvajanje različitih komponenti iz otpada, ali i izgradnju kako reciklažnih dvorišta tako i postrojenja za iskorišćenje  otpada za dobijanje energije. Praktično ovo bi značilo da bi otpad u potpunosti postao resurs u našoj zemlji i da bi samo onaj deo koji ne bi imao nikakvu dodatnu vrednost bio odlagan na deponije- objasnila je ministar prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković.

Pojedine lokalne samouprave u Srbiji nisu u dovoljnoj meri završile svoje planove upravljanja otpadom i da Ministarstvo više neće tolerisati kašnjenja lokalnih samouprava jer je „propušteno dragoceno vreme i da vremena za gubljenje više nema“.

  • Opštine i gradovi treba da uspostave mehanizme za organizovanje primarne selekcije već u samim domaćinstvima jer će se na ovaj način dobiti kvalitetne sekundarne sirovine koje će lako naći mesto na tržištu. Da bi Srbija dostigla postavljene ciljeve, mere moraju biti realne i pristupačne, ali i fazno uspostavljene. U prvoj fazi treba se fokusirati na mere i na ciljeve koji se najlakše mogu postići. Kasnije faze će biti mnogo intenzivnije u pogledu investiranja i učešće domaćinstava u selekciji – izjavila je Bogosavljević Bošković naglasivši da model rešavanja otpada odnosno, projekat Grada Beograda, projekat javno privatnog partnerstva o upravljanju otpada, treba da posluži drugim lokalnim samoupravama kao primer.

Na primeru Beograda se vidi da kada se dobro radi i kada se uradi kvalitetan Plan upravljanja otpadom, da potencijalnih investitora ne nedostaje. Iz tih razloga Ministarstvo pruža potpunu podršku i nada se brzoj realizaciji koja će biti svetli primer i ostalim gradovima u Srbiji.
Konferenciju o učešću privatnog sektora u uslugama prerade i odlaganja otpada otvorio je gradonačelnik Siniša Mali. Prisutnima su se pored ministra Bogosavljević Bošković obratili i ministar energetike Aleksandar Antić i Regionalni menadžer za Zapadni Balkan Tomas Lubek

You may also like...