ODRŽIVI RAZVOJ – ŠANSA ZA BOLjU BUDUĆNOST

Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije Božidara Đelića obeležiće 10. maja Dan održivog razvoja. Ovogodišnja manifestacija posvećana je mladima i njihovom uključivanju u proces razumevanja značaja i suštine složene tematike održivog razvoja. Akcenat će biti na promovisanju obrazovanja za održivi razvoj kao ključnog za dalji razvoj i napredak zemlje i njenu intergaciju u evropske i svetske tokove.


Dan održivog razvoja biće obeležen kroz tribine na univerzitetima širom Srbije u: Nišu (Gimnazija ”Svetozar Marković”, Kragujevcu (Ekonomski fakultet), Novom Sadu (fakultet Tehničkih nauka), Subotici (Ekonomski fakultet), Valjevu (Poslovni faklultet Univerziteta Singidunum), Kruševcu (Centar za stručno usavršavanje) i Beogradu (Pravni fakultet). Pored studenata, učestvovaće i dekani i profesori fakulteta domaćina, kao ključni akteri u procesu unapređenja sistema obrazovanja i njegovo prilagođavanje obrazovanju za održivi razvoj.


Cilj ovih tribina je da se pokaže da je znanje najvredniji kapital naše zemlje, kao i da se aktivnim uključivanjem svih mogu rešiti mnogi aktuelni problemi u društvu i tako obezbediti bolja budućnost narednim generacijama. Niko od nas ne može više da bude posmatrač, potrebno je da svi učestvujemo, da damo sopstveni doprinos održivoj budućnosti i time utičemo na buđenje svesti našeg užeg i šireg okruženja.


Celokupnu manifestaciju Kabinet organizuje u saradnji sa Beogradskim Univerzitetom i studentskom oraganizaciojm AIESEC u partnerstu sa Konferencijom univerziteta Srbije i Studentskom konferencijom univerziteta Srbije.


“Održivi razvoj je naša moralna obaveza da budućim generacijama ostavimo šansu za srećnu budućnost”

 

You may also like...