Oduzeto 11.284 kilograma nelegalno sakupljenih puževa

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine zatekla je 11.284 kilograma nelegalno sakupljenih živih puževa, tokom vanrednog inspekcijskog nadzora u privatnoj kući u naselju Umka kod Beograda.

Sakupljanje puževa je dozvoljeno u periodu od 01. juna do 01. oktobra uz dozvolu Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, prema Uredbi o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Puževi koje je inspekcija pronašla na Umci, sakupljeni su u vreme zabrane i bez dozvole Ministarstva. Republička inspekcija je, u skladu sa svojim ovlašćenjima, privremeno oduzela 11.284 kilograma puževa, a protiv počinioca će podneti prijavu.

 

Puževi će u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine biti oduzeti i prodati najboljem ponuđaču, a sredstva pribavljena prodajom puževa će se nalaziti na posebnom računu Ministarstva do konačne odluke suda.

 

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine će u vreme zabrane sakupljanja puževa pojačati kontrole preduzeća koja se bave tom delatnošću, kao i njihovih otkupnih stanica. Sve zatečene količine puževa do 01. juna će biti zaplenjene.

You may also like...