Ovlašćene institucije za ispitivanje nejonizujućih zračenja

Rešenja kojima su ovlašćena pravna lica za poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj antenasredini, kao i za poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, dodeljena su u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

  • Prvi put u Srbiji dodeljujemo ovakva rešenja, kojim je ovlašćeno pet institucija za poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućeg zračenja. Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja, koji je usvojen u okviru seta ekoloških zakona, kao i nedavno usvojenim podzakonskim aktima propisane su granične vrednosti upola manje od preporuka Svetske zdravstvene organizacije (SZO). Naši propisi su restriktivni i strogi, u odnosu na direktive Evroske unije i preporuke SZO – rekao je državni sekretar Ministarstva Miladin Avramov, uručujući rešenja predstavnicima ovlašćenih institucija.

On je istakao da Ministarstvo sprovodi kontinuiranu edukaciju o zaštiti od nejonizujućih zračenja

Na osnovu Zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja, ministar životne sredine i prostornog planiranja doneo je rešenja privrednim društvima, preduzećima i drugim pravnim licima koja ispunjavaju propisane uslove za obavljanje stručnih poslova u oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja.

Izvori nejonizujućeg zračenja u domaćinstvu

Izvori nejonizujućeg zračenja u domaćinstvu

Bliži uslovi koje u pogledu kadrova, opreme i prostora, kao i metode merenja i proračuna važećih domaćih i međunarodnih standarda, koje moraju da ispunjavaju i primenjuju privredna društva, preduzeća i druga pravna lica za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, propisani su Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja, kao i način i metode  sistematskog ispitivanja u životnoj sredini. Dok su uslovi za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini propisani Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini.

Izvori nejonizujućeg zračenja u saobraćaju

Izvori nejonizujućeg zračenja u saobraćaju

Utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova sprovela je tročlana Komisija za proveru ispunjenosti propisanih uslova pravnih lica za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini i za vršenje poslova sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini, formirana rešenjem ministra životne sredine i prostornog planiranja od 1.marta 2010.

Za poslove sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini ovlašćenja su četiri pravna lica:

1. Konsing” doo, Laboratorija „Konsing”, Surčinski put 1a, Beograd;

2.    Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku, Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, Trg D.Obradovića 4, Novi Sad;

3. Elektrotehnički institut „Nikola Tesla”, Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, Koste Glavinića 8a (niskofrekventni izvori);

4.    Institut „Vatrogas”, Laboratorija, Bulevar Vojvode Stepe 66, Novi Sad.

Za poslove ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini ovlašćeno je pet pravnih lica:

1. Konsing” doo, Laboratorija „Konsing”, Surčinski put 1a, Beograd;

2.    Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za fiziku, Katedra za nuklearnu fiziku, Laboratorija za ispitivanje radioaktivnosti uzoraka i doze jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, Trg D.Obradovića 4, Novi Sad;

3. Elektrotehnički institut „Nikola Tesla”, Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, Koste Glavinića 8a (niskofrekventni izvori);

4.    Institut „Vatrogas”, Laboratorija, Bulevar Vojvode Stepe 66, Novi Sad;

5.    Institut za kvalitet radne i životne sredine „1. maja.d. Niš, Laboratorija za zaštitu radne i životne sredine, Kneginje Ljubice 1/II, Niš.

You may also like...