Pošumljavanje u opštini Negotin

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin u sredu, 11.11 2009. godine započeo je radove na pošumljavanju državnog zemljišta u okolini sela Vidrovac u opštini Negotin.

pošumljavanje

U toku jeseni na ovom području planirano je pošumljavanje ukupno 63 ha, od toga 53 ha crnog bora odnosno 132.500 sadnica i 10 ha sa 4.000 sadnica domaćeg oraha uz učešće sredstava iz budžeta.

Cilj pošumljavanja ovog zemljišta je zaštita od erozije i proizvodnja drvne mase kao i podizanje opšte šumovitosti na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svake godine raspisuje Konkurs za zaštitu i unapređivanje šuma, u okviru koga učestvuje u finansiranju radova na podizanju novih šuma, nezi novopodignutih zasada, proizvodnji šumskog reproduktinvog materijala i dr.

sadnicaU proleće 2009. godine Ministarstvo je sklopilo ugovore sa korisnicima i vlasnicicma šuma i šumskog zemljišta, kao i poljoprivrednog zemljišta, za podizanje novih šuma na ukupno 1400 ha, od čega 800 ha u privatnoj svojini, besplatnom podelom sadnica fizičkim licima. Takođe je finansirana proizvodnja 3.600.000 sadnica za pošumljavanje i oko 230.000 kg šumskog semena. Za jesen 2009. godine na Konkurs su pristigli zahtevi za finansiranje radova na pošumljavanju za ukupno oko 1000 ha, od čega 680 ha u privatnoj svojini.

Usvajanjem novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu stvoreni su uslovi za intenzivnije pošumljavanje manje produktivnog poljoprivrednog zemljišta.

You may also like...