Petnaest kompanija zainteresovano za novu elektranu u Novom Sadu

Petnaest energetskih kompanija iz Slovačke, Italije, Rusije, Grčke, Češke, Slovenije, Velike Britanije, Austrije, Kine, Kanade i Srbije poslalo je pisma o zainteresovanosti za učešće u međunarodnom tenderu za izbor strateškog partnera za ulaganje u modernizaciju i proširenje TE-TO Novi Sad.

te-to-novi-sad

Rok za dostavljanje pisama istekao je 01. decembra 2009. godine, u 17.00 časova.

Novi proizvodni kapacitet ne samo da treba da obezbedi stabilno snabdevanje Novog Sada toplotnom energijom i da poveća proizvodnju električne energije u Srbiji, već i da značajno poboljša zaštitu životne sredine u Novom Sadu, jer će se, korišćenjem gasa umesto mazuta, smanjiti emisija štetnih materija.

Započeti investicioni projekat karakterišu kratak rok realizacije i maksimalno iskorišćenje postojeće infrastrukture.

Predviđeno je da izbor strateškog partnera bude završen u prvoj polovini 2010. godine.

Postupak izbora strateškog partnera i druge pripremne radnje za realizaciju investicije vodi ENS – ENERGIJA NOVI SAD a.d. kao preduzeće koje su kao ravnopravni partneri osnovali Grada Novog Sada i JP EPS.

  • Među kompanijama koje su pokazale zainteresovanost za ovaj projekat ima i nekoliko svetski poznatih. One su dostavile ne samo vrlo detaljna obrazloženja za svoje namere, već i svoj portfolio, na šta nisu bile obavezne u ovoj fazi. To nam budi nadu da je iza ovakvog odziva i pristupa tih kompanija zaista ozbiljna namera da učestvuju u tenderskoj utakmici i da će konkurencija biti značajna, rekao je Zoran Manasijević, predsednik Upravnog odobra ENS a.d.

Zbog predstojećih praznika kao i zbog vremena koje je potrebno da zainteresovane kompanije popune kvalifikacione upitnike, na osnovu kojih će se utvrditi ko od njih ispunjava kriterijume za učešće na tenderu, sledeći konkretan potez biće u drugoj polovini januara. Tada će kompanijama koje budu kvalifikovane – ispune zahteve iz tenderske dokumentacije – biti upućeno pismo sa pozivom da otkupe tendersku dokumentaciju, objašnjava Manasijević.

You may also like...