Počela akcija ‘’Vašu ambalažu u reciklažu’’ u Kragujevcu

U Kragujevcu počela akcija ‚‚Vašu ambalažu u reciklažu”, kojom je organizacija Sekopak započela uvođenje primarnog razvrstavanja svih vrsta ambalažnog otpada. U pešačkoj zoni, stavljanjem ambalažnog otpada na sortirnu traku, simbolično je označen početak akcije u Kragujevcu.

sekopak pult

Prve boce na sortirnoj traci postavljenoj u pešačkoj zoni, označile su simbolično početak akcije ”Vašu ambalažu u reciklažu”, koju je zvanično otvorio gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Organizacija Sekopaka je krajem jula sklopila ugovor sa gradom i komunalnim preduzećem ”Čistoća”, o uspostavljanju novog sistema za upravljanje svim vrstama ambalažnog otapada u Kragujevcu.

traka za selekciju otpada

Veroljub Stevanović- gradonačelnik Kragujevca

Veroljub Stevanović- gradonačelnik Kragujevca

  • Vlada je donela Uredbu kojom treba da se smanji ambalažni otpad, a radi se o nacionalnoj strategiji u kojoj je za narednih četiri godine predviđeno kako će se isti zbrinuti, a grad je – prema rečima Veroljuba Stevanovića gradonačelnika Kragujevca, obavezan da pomogne u uspostavljanju novog sistema upravljanja svim vrstama ovog otpada.

Potpisnici su se obavezali na primarno razvrstavanje svih vrsta ambalažnog otpada, od plastike, papira, kartona, stakla, drveta i metala. Za posao razvrstavanja biće zaduženi kako građani tako i privreda i komercijalni sektor. Čistoći je povereno sakupljanje, odvoženje i odlaganje komunalnog otpada.

  • Novi sistem koji će zaživeti na teritoriji grada pomoći će pre svega građani, a Čistoća je tu da pomogne, jer pored kontejnera u planu je da se nabave i kese za prikupljanje i odvajanje ambalažnog otpada – istakao je Dejan Raonić, direktor JKP Čistoća.

Grad Kragujevac je ovu akciju podržao tako što je od sredstava Fonda za zaštitu životne sredine, izdvojio 2 miliona dinara za izradu 300 kontejnera za odlaganje ambalažnog otpada, koji će u prvoj fazi biti postavljeni u Pivari, Erdogliji I na Maloj vagi. U toku su i pripremne aktivnosti vezane za reciklažno dvorište.

sekokontejner za pet ambalažu

  • Do kraja naredne godine biće gotovo i reciklažno dvorište koje će se nalaziti u Javno komunalnom preduzeću Čistoća– kako kaže Srđan Matović član Gradskog veća zadužen za životnu sredinu, na mestu gde će se prikupljati sva vrsta otpada.

Kostimirani ”uništivači djubreta”, volonteri Druge kragujevačke gimnazije i Prve tehničke škole demonstrirali su kako funkcioniše proces primarne i sekundarne selekcije na traci za sortiranje. Na taj način postali su direktni učesnici u podizanju ekološke svesti građanstva.

Iako je ovo skoro pionirski poduhvat, ovakav ugovor je već prethodno potpisan sa još nekoliko lokalnih samouprava odnosno javnih preduzeća u Srbiji, a Sekopak kao organizacija ima za zadatak da u narednom periodu pomogne gradu Kragujevcu da uspostavi kvalitetan sistem upravljanja ambalažnim otpadom, sličan onom koji postoji u Evropskim zemljama.

You may also like...