Potpisan protokol EPS i „Hitachi Power Europe“

Elektroprivreda Srbije i kompanija Hitachi Power Europe potpisali su Protokol o saradnji, koji podrazumeva zajedničke aktivnosti u poslovima na postojećim i budućim kapacitetima EPS. Ispred EPS-a protokol je potpisao generalni direktor Dragomir Marković, a u ime Hitachi Power Europe dr Matijas Johem, viši potpredsednik i Kristijan Kisling, menadžer prodaje za istočnu Evropu.

Elektroprivreda Srbije i kompanija Hitachi Power Europe potpisali su Protokol o saradnji
Zbog značajnog iskustva Hitachi Power Europe sa lignitom koji se koristi u termoelektranama EPS, kompanije će zajednički raditi na poboljšanju rada parametara kotlovskih postrojenja na termoblokovima u postojećim TE, kao i na smanjenju emisija azotnih i sumpornih oksida. EPS i Hitachi Power Europe će sarađivati i na realizaciji projekata gradnje planiranih novih kapaciteta, koji su utvrđeni dokumentima EPS i Republike Srbije, a tiču se poslova iz delokruga japanske kompanije. Jedan od takvih projekata je TENT B3, ali i drugi iz oblasti termoenergetike. Hitachi Power Europe je svetski lider za superkritične i ultrasuperkritične termo blokove kod kojih se kao gorivo koristi lignit i jedna od dve kompanije koje poseduju stvarne reference iz ove oblasti.
Saradnja podrazumeva i obezbeđenje potencijalnog većeg učešća Hitachi Power Europe u Srbiji kroz investicije u industriju, značajno angažovanje domaćih firmi u realizaciji budućih projekata, kao i razmenu informacija o uslovima i načinima za sprovođenje aktuelnih i perspektivnih projekata u elektroenergetskom sektoru u Srbiji i regionu. Dve kompanije će razmenjivati i informacije o novim tehnologijama u oblasti termoenergetskih postrojenja i opreme, kotlova i mlinova.
Protokol o saradnji podrazumeva da će EPS i Hitachi Power Europe oformiti zajedničke radne grupe, organizovati studijske posete i skupove radi analiziranja načina saradnje. Dve kompanije uspešno sarađuju još od 2006. godine kada su ugrađena dva prototipna mlina na bloku A3 u TE „Nikola Tesla“. Rekonstrukcija mlinova na blokovima A3 i A4 je uspešno završena, a za ovu godinu je planirano da se tokom remontnog zastoja bloka A5 rekonstruiše svih šest mlinova sa ugradnjom 18 gorionika sa niskom emisijom azotnih oksida. Hitachi Power Europe ove poslove uspešno realizuje kao lider konzorcijuma koji čine još Aktiv,Rudnap Grup i Rudnap Grup Minel Kotlogradnja.
Hitachi Power Europe se bavi inženjeringom, nabavkom, instalacijom i puštanjem u rad opreme koju sam proizvodi, a posebno je specijalizovan za generatore pare, požarne sisteme i sisteme za kontrolu kvaliteta vazduha u termoelektranama na ugalj, kao i za modernizaciju i održavanje opreme za elektrane.

Sektor EPS-a za odnose s javnošću

You may also like...