Povećanje emisija praškastih materija u Obrenovcu

Kratkotrajno povećanje emisija praškastih materija iz Termoelektrane Nikola Tesla A u Obrenovcu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine vanrednim inspekcijskim nadzorom u Termoelektrani Nikola Tesla A, utvrdila je da je 16. Jula 2009.god. došlo do kratkotrajnog povećanja emisije praškastih materija u vazduh iz Termoelektrane i povećane emisije taložnih materija, u Obrenovcu i okolini.

termoelektrana-obrenovac

Uvidom u elektronski sistem za praćenje rada elektrofiltera utvrđeno je da su sve sekcije elektrofiltera blokova A1 i A2 ( ukupne snage 420 MW ) bile 16. jula van režima rada u periodu od 12.20 do 12.30 časova, pri istovremenom radu kotlova oba bloka, što je uslovilo kratkotrajno povećanje emisije praškastih materija. Razlog ispadanja iz rada elektrofiltera bio je zemljospoj u trafostanici Beograd 8 u Leštanima, kojom upravlja preduzeće “Elektromreža Srbije” iz Beograda.

Termoelektrana TENT A nalazi se u Obrenovcu, a sastoji iz šest blokova ukupne snage 1650 MW. Sve sekcije elektrofiltera blokova A3, A4 i A6 bile su u radnom režimu ceo dan. Blok A5 ne radi od 08. jula zbog remonta. Svi elektrofilteri blokova A1, A2, A3, A4 bili su u normalnom režimu rada u periodu 11. do 15. jula, a blok A6 od 8.45 časova 13. do 15. jula.

Inspekcija je obavljena nakon prijava građana o velikom zagađenju vazduha u Obrenovcu.

You may also like...