Priručnik „Životna sredina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji”

 

Na skupovima posvećenim zaštiti životne sredine i/ili evropskim integracijama, kao i posredstvom medija kada su ove teme u pitanju, uvek se ističe da će Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, za Srbiju biti jedno od najtežih, najkompleksnijih i najskupljih.

Priručnik za narodne poslanike

Kao učesnici većine tih sastanaka i radeći sa političarima, predstavnicima institucija i civilnim sektorom, Balkanski fond za demokratiju shvatio je da je oblast životne sredine tokom pregovaračkog procesa jedna velika nepoznanica izuzev za direktno uključene u proces.

Želeći da približi ovu oblast, na prvom mestu onima koji će o njoj odlučivati, narodnim poslanicima i poslanicima, u saradnji sa stručnjacima pripremili su Priručnik „Životna sredina u procesu pridruživanja Evropskoj uniji”. Cilj Priručnika je da ukratko predstavi situaciju i proces pregovaranja oko Poglavlja 27, ali njihove uloge i mogućnosti kao poslanika i poslanica da se uključe i doprinesu boljim rešenjima. Takođe, obrađen je i aspekt uključenosti organizacija civilnog društva u donošenje odluka u oblasti životne sredine.

Priručnik je prvenstveno namenjen poslanicima i poslanicama Narodne skupštine Republike Srbije, ali veruju da će koristiti svima koje ova tema interesuje i žele da daju svoj doprinos: ljudima koji se životnom sredinom bave na lokalnom nivou, aktivistima/kinjama civilnog sektora, predstavnicima medija, itd.

U saradnji sa Balkanskim fondom za demokratiju u pisanju priručnika učestvovali su:
Zoran Sretić, rukovodioc Grupe za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, koji je detaljno prikazao ceo proces i situaciju u oblasti; Milica Vojić Marković, bivša narodna poslanica i predsednica Odbora za zaštitu životne sredine i Tanja Petrović i Milka Gvozdenović iz Mladih istraživača koje su predstavile mehanizme saradnje OCD i institucija.

Zahvaljujući podršci Balkanskog fonda za demokratiju, ovaj Priručnik je besplatan za sve kojima bi mogao biti koristan i interesantan. Link za preuzimanje.

Izvor: Zelena poslanička grupa

You may also like...