Prijave o trovanju zaštićenih vrsta pesticidima

Trovanje zaštićenih vrsta zbog neodgovorne upotrebe pesticida

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Svetski fond za prirodu upozoravaju na veliku opasnost po živi svet koja nastaje pogrešnom upotrebom ili zloupotrebom pesticida u Srbiji. Toksikološke analize uzroka uginuća zaštićenih životinja nađenih na velikom broju lokaliteta od maja 2015. do marta 2016, pokazuju da je uzrok uginuća karbofuran, aktivna supstanca sredstva za zaštitu bilja Furadan 35ST, čiji je promet i primena u Srbiji zabranjena od 17.04.2014. godine.

Na osnovu prispelih prijava uginulih jedinki zaštićenih vrsta ptica, stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode upozoravaju da su, i pored zabrane, Furadan 35 ST, ali i druga zabranjena sredstva za zaštitu bilja i biocidni proizvodi još uvek dostupni na ilegalnom tržištu i očigledno se učestalo koriste. Ova toksična supstanca izaziva velike i teško popravljive štete u životnoj sredini. Pesticide koji su dozvoljeni za upotrebu moguće je koristiti isključivo na način i u koncentracijama koje su navedene u uputstvima za upotrebu.

Zavod je u saradnji sa Pokrajinskom inspekcijom za zaštitu životne sredine, u navedenom periodu, obradio prijave slučajeva trovanja šest strogo zaštićenih i jedne zaštićene vrste vrsta ptice, odnosno 45 jedinki ovih vrsta. S obzirom na njegovu osetljivost, trovanjem pesticidima najviše je bio pogođen orao belorepan, o čemu svedoči 15 uginulih jedinki ove vrste, te mišar (18 jedinki), eja močvarica (7 jedinki), gavran (2 jedinke) i eja livadarka (jedna jedinka). Iz Zavoda upozoravaju da je stvarni broj uginulih jedinki poljoprivredne hemije, a posebno karbofurana, najverovatnije mnogo veći.

Ministarstvo je pripremilo predlog Protokola o postupanju i saradnji organa i organizacija u suzbijanju nelegalnog o ubijanja, zarobljavanja i trgovine divljim vrstama životinja u skladu sa Bernskom konvencijom (pdf). Protokolom se utvrđuju ciljevi i aktivnosti koje se realizuju kroz saradnju svih nadležnih organa i organizacija, kao i detaljnije smernice i procedure za postupanje u svakom slučaju nelegalnih aktivnosti. Prvenstveno je važan istražni postupak, izricanje presuda i kontinuirano podizanje javne svesti o ovim pojavama i njihovim posledicama. Nevladine organizacije su značajne u oblasti jačanja svesti građana i informisanju.

Potrebna je strožija kontrola prometa i primene sredstava za zaštitu bilja i biocidnih proizvoda koji su zabranjeni, ali i pojačan rad inspekcijskih službi u sektorima lovstva, zaštite prirode, zaštite bilja, kontrole tržišta, kao i stručnih organizacija zaštite prirode, službi čuvara prirode u zaštićenim područjima, poljočuvarskih službi i svih ostalih subjekata zaštite prirode na prijavljivanju slučajeva uginuća divljih životinja. Svest o povezanosti intervencija u prirodi i posledica ljudskog delovanja u upravljanju prostorom, posebno kod velike ciljne grupe poljoprivrednih proizvođača i lovaca, neprekidno se mora podizati i jačati.

Slučajevi uginuća zaštićenih životinja prijavljuju se Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (011/2287691, inspekcija@eko.minpolj.gov.rs, Pokrajinskoj inspekciji za zaštitu životne sredine (021/423791, inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs, Zavodu za zaštitu prirode Srbije (011/2093800, beograd@zzps.rs, Odeljenje u Nišu, 018 523 449, nis@zzps.rs) ili Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode (021/4896306, novi.sad@pzzp.rs).

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

You may also like...