Prvi ekološki autobusi u Srbiji

ekoautobus

Kragujevac je prvi grad u Srbiji, koji uvodi u upotrebu niskopodne gradske autobuse na prirodni gas. Preduzeće Vulović transport je u saradnji sa fabrikom MAZ iz Belorusije, kao zajednički projekat proizvelo prvi gradski niskopodni autobus na prirodni gas, gde svaka strana može da koristi svoj zaštitni znak kao robnu marku proizvoda.

Pored proizvodnje novog autobusa na prirodni gas, uspešno se vrši i reparacija polovnih autobusa koji koirste dizel gorivo D2 i ugradnja uređaja za korišćenje CNG gasa u odnosu 30:70 u korist CNG gasa.

U ove autobuse ugrađena je oprema odgovarajućeg kvaliteta kako bi prema rečima direktora Zorana Vulovića bezbednost putnika bila na najvišem mogućem nivou, dodavši da je potrebno izgraditi  prateću infrastrukturu i gasnu stanicu koja može da snabdeva autobuse ovim prirodnim gorivom.

Proizvodnja niskopodnih gradskih autobusa sa pogonom na prirodni gas, otpočela je u cilju očuvanja životne sredine i zdravlja ljudi, kao i smanjenja emisije štetnih gasova. Prvi autobus koji je proizveden u pogonima preduzeća „Vulović transport“ je MAZ 203CNG-S. Uvođenje ovog autobusa u eksploataciju će imati ogromne ekonomske i ekološke koristi, što će se posebno odraziti na život ljudi u zagađenim gradskim sredinama, jer će se na ovaj način smanjiti procenat zagađenja vazduha čak i više od 50 odsto. Ovaj projekat je još jedan dokaz uspešne saradnje fabrike MAZ, Minsk iz Belorusije i preduzeća Vulović transport iz Kragujevca, koja će rezultirati ugovorom o isporuci mašinokompleta autobusa tj. šasija iz Belorusije, sa desetogodišnjim rokom trajanja koji je potpisan 4. marta u Kragujevcu  na promociji prvih autobusa. Ugovorom je regulisano da fabrika MAZ, sve komponente i opremu za ugradnju na šasijama autobusa uvozi iz Srbije, što će se pozitivno odraziti na izvoz naše zemlje.

Imajući u vidu savremen oblik i dizajn proizvoda, tehničke karakateristike, ekonomsku i ekološku opravdanost ovih autobusa, realno je očekivati veliki uspeh u realizaciji ovih autobusa na svim tržištima koja su im ugovorom poverena a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Makedonija, Bugarska, Rumunija i deo zemalja evropske Unije : Mađarska, Austrija, Slovenija i Italija.

Tehničko – tehnološka rešenja za ovaj projekat urađena su od strane njihovog  stručnog tima na čelu sa mr. Sašom Milojevićem, a u saradnji sa Vojno – Tehničkim Institutom iz Beograda. Na ovom projektu je ostvarena saradnja sa najpoznatijim svetskim proizvođačima autokomponentistike, kao što su Cummins (motor), Allison (menjač) DYNETEK EUROPE Gmbh (rezervoari za gas), Swagelok (ventili i cevi), Weh (pokazni instrumenti), Severin (sistem za detekciju gasa).

Realizacija ovog projekta doprineće smanjenju stope nezaposlenosti jer prema rečima Vulovića ponuđeno im je tržište od 120 miliona ljudi pa zato očekuju pomoć države u vidu dugoročnih kredita kako bi pokrenuli sopstvenu proizvodnju. U planu je da u roku od godinu dana u ovoj firmi zaposlenje nađe još 250 radnika

Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, očekuje da će dva preduzeća- kragujevački Autosaobraćaj i Vulović transport što pre postići dogovor, kako bi u najkraćem mogućem roku Kragujevac dobio  prve ekološke autobuse na gas.ekoautobusi

Očekuje se da će ubrzo ovi autobusi zaživeti  i na ulicama grada Beograda, Novog Sada, Niša kao i mnogih drugih gradova, a planirana je i proizvodnja kamiona sa pogonom na prirodni gas, koji će imati veliku primenu u komunalnim preduzećima, građevinskim firmama i mnogim  drugim transportnim predućima.

You may also like...