Rezultati akcije “Limenke sakupljaj-okolinu sačuvaj”

Tokom akcije prikupljanja limenki u školama pod nazivom „Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj“ za školsku 2010/2011 godinu, uključeno je 115 škola širom Srbije i prikupljeno je 2487 kilograma limenki ili 164.142 komada. Svaka škola koja je pristupila akciji je dobila kutije i džakove za prikupljanje limenki ali i set obrazovnog materijala koji ima za cilj menjanje svesti mlađe populacije o otpadu i reciklaži. Takođe su treneri recan Fonda održali predavanja u ukupno 60 škola o značaju reciklaže uopšte ali i reciklaži limenki.

Recan Fond za povraćaj i reciklažu limenki je pripremio nagrade za najuspešnije škole, a to je učestvovanje dva najbolja tj. najaktivnija učenika i jednog učitelja ili nastavnika/koordinatora programa u „Zelenoj Školi“. Za ovu školsku godinu odabran je sedmodnevni boravak u Ekološkom centru Pokreta gorana, u Sremskim Karlovcima s mnogobrojnim ekološkim sadržajima (izleti, radionice). Sve informacije o eko centru možete pronaći na internet prezentaciji: http://www.ekoloskicentar.org/

 

Lista nagrađenih škola:

Mesto

Škola

Količina limenki u kg

Maglic OS Žarko Zrenjanin 755
Srpski Itebej OS Miloš Crnjanski 125
Vrnjačka Banja OS Popinski borci 118
Kruševac OS Jovan Popović 113
Odžaci OS Miroslav Antić 86
Kula Ekonomsko trgovinska skola 80
Krčedin OS 22 jun 74
Novi Beograd OS Milan Rakić 66
Umka OS Dositej Obradović 65
Pivnice OS 15 oktobar 59
Batajnica OS Branko Radičević 57
Sićevo OS Dusan Tasković Srećko 52
Bački Monostor OS 22 oktobar 49
Kula OS Petefi brigada 45
Sombor OS Avram Mrazović 40

 

 

S obzirom da Eko Centar u Sremskim Karlovcima ima ograničene smeštajne kapacitete kamp će se odvijati u dva vremenska intervala:

I grupa: od 12.07.11 do 19.07.11 i II grupa: od 16.08.11 do 23.08.11

Ove školske godine osnovne i srednje škole iz Zapadnobačkog upravnog okruga imale su zapaženu ulogu u ovoj akciji i od petnaest prvoplasiranih i nagrađenih škola pet je iz Zapadnobačkog upravnog okruga.

Peto mesto osvojila je OŠ «Miroslav Antić» iz Odžaka, šesto Ekonomsko trgovinska škola iz Kule, dok su trinaesto, četrnaesto i petnaesto mesto osvojile OŠ 22 oktobar iz Bačkog Monoštora, OŠ Petefi brigade iz Kule i OŠ Avram Mrazović iz Sombora. Osnovne škole Miroslav Antić iz Odžaka i Avram Mrazović iz Sombora i Ekonomsko trgovinska škola iz Kule i ranije su bile među petnaest prvoplasiranih.

Svih petnaest prvoplasiranih škola kao nagradu dobijaju sedmodnevni boravak za dva najbolja, tj najaktivnija učenika i jednog učitelja u Zelenoj školi u Ekološkom centru Pokreta gorana u Sremskim Karlovcima.

Ekološki pokret Odžaka čestita svim navedenim školama uspeh u akciji Limenke sakupljaj-okolinu sačuvaj i poziva sve osnovne i srednje škole iz Zapadnobačkog upravnog okruga da se u sledećoj školskoj godini prijave i registruju za ovu akciju.

 

 

 

You may also like...