Ekspertska misija Evropske komisije u JP EPS-u

Promenom propisa do nezavisnog regulatora

Predstavnici ekspertske misije Evropske komisije posetili su javno prreduzeće Elektroprivreda Srbije gde su razgovarali o trenutnoj ulozi, ovlašćenjima i nezavisnosti regulatora u oblasti energetike u Srbiji, saopštio je EPS.

Predstavnike Evropske komisije, pre svega, zanimao je stav predstavnika Elektromreže Srbije (JP EMS) i JP EPS o trenutnoj ulozi, ovlašćenjima i nezavisnosti regulatora u oblasti energetike u Srbiji.

Hidroelektrana Djjerap 2

Razgovaralo se, takođe, i o primeni Trećeg energetskog paketa EU u okviru pripreme novog Zakona o energetici, a posebno u delu regulisanja ovlašćenja Agencije za energetiku, kao i postupku i dinamici otvaranja tržišta električne energije. Predstavnici JP EMS i JP EPS posebno su ukazali da pri otvaranju tržišta električne energije treba imati u vidu postojeći pravni okvir Republike Srbije, kao i da je, pored donošenja Zakona o energetici i podzakonskih i drugih akata, radi postizanja ravnopravnih uloga svih subjekata na energetskom tržištu, potrebno izvršiti izmene i drugih propisa.

Ekspertima Evropske komisije posebno se ukazalo i na to da je srpska privreda još u postupku tranzicije i u uslovima ekonomske krize, što bi posebno trebalo imati u vidu u postupku otvaranja tržišta električne energije.

Na sastanku održanom u EPS-u, ekspertsku misiju Evropske unije predvodili su Forsberg Lars Erik iz Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije i Csilla Bartok iz Generalnog direktorata za energetiku Evropske komisije. Sastanku su prisustvovali predstavnici delegacije Evropske Unije u Srbiji, JP EMS su predstavljali Miloš Mladenović, izvršni direktor za tržište i upravljanje i Vladimir Janković, direktor Direkcije za tržište, a JP EPS Dragan Vlaisavljević, direktor Direkcije EPS-a za trgovinu električnom energijom, Milan Vučetić, pomoćnik direktora Direkcije EPS-a za pravne poslove i ljudske resurse i Aleksandar Vlajčić, direktor za unapređenje sistema u PD TENT.

You may also like...