ŠKOLA EVROPSKE INTEGRACIJE

Region Zapadnog Balkana je po prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog okruženja tako da odgovara modernim evropskim društvima.

Proces evropske integracije jeste u najvećoj meri strateški zadatak državne i javne uprave ali ne samo na centralnom već i na regionalnim i lokalnim nivoima, kao i velikog broja aktera civilnog društva. U svim fazama evropske integracije pokazuje se značajnim razumevanje i poznavanje obaveza i reformi na lokalnom nivou, osnaživanje aktera na svim nivoima i u svim sektorima. Imajući u vidu da se više od polovine evropskog zakonodavstva (acquis) sprovodi na lokalnom nivou, od ključne je važnosti pravovremeno i kvalitetno uključivanje lokalnih aktera u proces integracije u Evropsku uniju. To je posebno važno za Kosovo i sve etničke zajednice kako bi se obezbedilo bolje razumevanje i samim tim prihvatanje i sprovođenje standarda i reformi.

ŠKOLA EVROPSKE INTEGRACIJEŠKOLA EVROPSKE INTEGRACIJE na Zapadnom balkanu

Kako bi politički i društveni akteri bili na smislen i kvalitetan način uključeni u proces EI i kako bi razumeli i sproveli reforme, neophodno je razviti sveobuhvatan program i mogućnost za sticanje specifičnih znanja i veština. Kako su ovakva znanja slabo dostupna u redovnom obrazovnom programu na severu Kosova, a literatura o EU i posebnim politikama na lokalnim jezicima još uvek nedostaje, neophodno je razviti interaktivan i multisiciplinaran model Škole evropske integracije na severu Kosova, po ugledu na postojeće modele u Prištini, ali i u Crnoj Gori, Srbiji itd.

Obrazovanjem i uključivanjem izabranih lica sa svih nivoa vlasti i javne administracije ali i drugih relevantnih aktera iz oblasti civilnog društva, medija i-ili mladih lidera stvaraju se i realnije pretpostavke za boljim informisanjem, razumevanjem i podrškom procesu evropskih integracija i kod građana koja još uvek jeste izuzetno niska. Posebno sticanjem znanja i veština, razumevanjem regionalnih i evropskih tokova i trendova, politika i debata, stvaraju se preduslovi za bolje osmišljavanje i sprovođenje lokalnih ekonomskih i drugih politika, bolje programiranje i korišćenje pretpristupne pomoći EU, kao i unapređenje saradnje kako preko etničkih, administrativnih i državnih granica i barijera, tako i između različitih sektora.

Imajući to u vidu, Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova. U 2016. godini, škola nastavlja svoj rad sa trećom generacijom polaznika.

Škola je namenjena službenicima javnih institucija i institucija lokalne samouprave, rukovodiocima organizacija civilnog društva, predstavnicima medija i poslovnog sektora, kao i studentima na Severnom Kosovu.

Program ŠEI će biti realizovan u toku 6 meseci, i to kroz prvi deo od maja do jula i drugi deo od septembra do decembra 2016. Predavanja u okviru škole će biti održavana u blokovima, jednom nedeljno, dva puta u mesecu. Odabrani polaznici Škole će dobiti znanje iz 4 programskih oblasti:

  • Uvod u institucije, procedure i pravo Evropske unije,
  • Politika proširenja Evropske unije,
  • Ekonomija Evropske unije,
  • Posebne politike Evropske unije.

Pored znanja o istorijatu, ideji, institucionalnom i pravnom okviru, aktuelnom procesu proširenja i ulozi EU na globalnom nivou, polaznici će savladati i specifične veštine kao što je pisanje projekata za EU fondove i dobiti savete za finansiranje i unapređenje sopstvenih unapred dostavljenih projektnih ideja na kojima će moći da rade nakon završetka dvodnevne obuke.

Polaznici prethodnih generacija škole će imati prilike da nadograde svoje znanje i praktične veštine kroz posebne obuke kreirane za napredne generacije, koje će biti organizovane jednom mesečno za vreme trajanja škole.

Program škole predviđa i određeni broj seminara koji će se održati u Severnoj Mitrovici i van nje, studijska putovanja i posete Beogradu i Prištini. Uz redovni program u okviru škole, biće organizovana i serija otvorenih predavanja i javnih debata eminentnih stručnjaka i zvaničnika EU namenjenih kako prvoj i drugoj generaciji škole, tako i široj javnosti.

Program Škole evropske integracije biće otvoren uvodnim regionalnim seminarom koji će biti održan u Severnoj Mitrovici, maja 2016. godine.

CILJ projekta je unapređenje znanja i razumevanja procesa evropske integracije, istorijata i načina funkcionisanja Evropske unije, procesa pridruživanja i pristupanja, instrumenata i politika EU.

Posebni ciljevi su:

uspostavljanje multidisciplinarne Škole evropske integracije u Severnoj Mitrovici kao alternativnog centra znanja, obrazovanja i umrežavanja,

  • izgradnja kapaciteta ključnih aktera na severu Kosova o procesu evropske integracije, istorijatu, politikama, instrumentima podrške kroz Školu evropske integracije,
  • jačanje znanja i veština lokalnih lidera iz javne uprave, civilnog društva, preduzetnika i medija potrebnih za aktivno i uspešno učešće u procesu evropske integracije,
  • jačanje prekogranične i regionalne saradnje,
  • jačanje podrške procesu evropske integracije i reformama koje ovaj proces podrazumeva.
  • Krajnji korisnici programa Škole evropske integracije jesu građani severa Kosova i lokalna zajednica koja od boljeg poznavanja i unapređenih veština lidera u svojoj zajednici treba da ima brojne koristi.

TRAJANJE projekta: april – decembar 2016. godine. 

Projekat se realizuje uz podršku  Kosovo Foundation for Open Society.

DOKUMENTI:
Prijavni formular za Školu evropske integracije 2016

AKTIVNOSTI:
Raspisan konkurs za novu generaciju polaznika Škole evropske integracije

ARHIVA:
ŠKOLA EVROPSKE INTEGRACIJE 2014/2015
FOTO: Radio Slobodna Evropa

You may also like...