Tagged: budžet

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Calendar-2016

Kalendar konkursa za 2016. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je Kalendar konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2016. godini. Kalendar se objavljuje u cilju...