Ekološki projekti za udruženja Vojvodine

Dva miliona dinara za ekološke projekte udruženja građana

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine objavio je rezultate konkursa o dodeljivanju bespovratnih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine, u 2016. godini. Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović potpisao je ugovore za realizaciju 54 ekološka projekta, u ukupnoj vrednosti dva miliona dinara.

potpisivanje ugovora za realizaciju 54 ekološka projekta

Na konkurs je pristigao čak 181 projekat, ali, kako je ovom prilikom rekao Puzović, sa tako malim iznosom sredstava, zbog poznate restrikcije pokrajinskog budžeta, nisu mogli biti finansirani projekti koji su vidljivi za veći broj stanovnika, pa su, pre svega, uzeti u obzir projekti kojima se afirmiše aktivizam i konkretne aktivnosti posebno u manjim naseljenim mestima u Vojvodini. Među tim projektima su, na primer, ozelenjavanje manjih lokacija i čišćenje divljih deponija.

Sa dva miliona dinara, koliko je bilo planirano ovim konkursom, finansiraće se projekti koji promovišu zaštitu životne sredine i za konkretne aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, očuvanja i unapređenja prirodnih vrednosti, kao i za programe edukacije i podizanja svesti javnosti u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Vojvodine.

Na konkurs se najviše prijavilo udruženja građana iz Bačke – 104, zatim Banata – 57 i najmanje iz Srema – 20. Najbrojnije su bile organizacije iz većih gradova: iz Novog Sada 40, Zrenjanina 15 i Subotice 12.

Izvor: Pokrajinska vlada

You may also like...