Udruženje “KOMŠIJA” prikuplja EE otpad

Udruženje građana “KOMŠIJA” na teritorije opštine Novi Sad u prošloj godini, prikupilo i predalo na reciklažu ovlašćenom recikleru (BiS – RECIKLAŽNI CENTAR) 15.500 kg EE otpada.

Udruženje građana "KOMŠIJA" na teritorije opštine Novi Sad u prošloj godini, prikupilo i predalo na reciklažu ovlašćenom recikleru (BiS - RECIKLAŽNI CENTAR) 15.500 kg EE otpada.

  • Nisam čuo da je neko udruženje u Srbiji prikupilo veću količinu. Ako se zna da mi prikupljamo i automobilske gume, pet i aluminijsku ambalažu onda je ta količina i osetno veća. Ono što ja važno reći jeste da smo oko 6 tona prikupili od građana, oko 3,5 tona od pravnih lica, dok smo 6 tona prikupili u saradnji sa osnovnim i srednjim školama. Neprocenjiva je korist za društvo što mladi naraštaji vode brigu o zaštiti životne sredine – rekao je Svetozar Jovičić iz Udruženja Komšije.

Školska uprava Novi Sad na čelu sa gospodinom Petrom Viđikantom je podržala akcije. Od nadležnih pokrajinskih istitucija nagrađeni su za aktivnosti plaketom “MOJE ZELENO DELO”, a projekat saradnje sa školama je dobio i finansijsku podršku. Nažalost, kako kažu nemaju dovoljno finansijskih sredstava da sarađujemo sa svim školama koje su izrazile želju da se uključe u akciju.

  • Prvo smo i za sad jedino udruženje građana koje je dobilo dozvolu za sakupljanje opasnog i neopasnog otpada u Srbiji. Konkretno, na poziv pravnog lica ili građana dolazimo na kućnu adresu pozivaoca i pomoću KONTEJNERA NA TOČKOVIMA (donacija BiS RECIKLAŽNOG CENTRA iz Pančeva) besplatno preuzimamo sve vrste EE otpada, a pravnom licu izdajemo i odgovarajuće potvrde o predaji otpada na reciklažu (po važećim zakonskim propisima države Srbije – pravna lica su obavezna da EE otpad predaju ovlaštenoj organizaciji)– rekao je Jovičić.

Na osnovu poziva građana i pravnih lica i njihovih kapaciteta, u 2012g. oni bi uz pomoć grada prikupili 30 000 kg EE otpada i predali na reciklažu. U najskorije vreme, aktiviraće sajt pod nazivom “KOMŠIJIN INFORMATOR” tako da će sve aktivnosti biti dostupne velikom broju građana.
Oni koji žele da se priključe njihovim aktivnostima ili imaju otpad koji žele da predaju na recilkažu,
dovoljno je da pozovu ili pošalju SMS poruku na broj 064 / 310 13 15 ili
upute elektronsko pismo na adresu –ugkomsija@gmail.com

.

httpv://www.youtube.com/watch?v=7dyxmhAzxqo

You may also like...