Kapitalni remont TENT B 2

Drugi 620- megavatni agregat u TENT B, od 14 maja je zbog kapitalnog remonta van mreže. U naredna četiri meseca, koliko će trajati njegov remont, obaviće se više složenih zahvata. Među njima su, pre svega, rekonstrukcija elektrofiltera, koja se najvećim delom finansira iz donacija Evropske unije. Ugovor za deo posla, finansiran donacijom, poveren je poljskom ‘’Rafaku’’, sa proizvođačima ‘’Goša – Montaža’’ i ‘’Izoprogres’’. U obaveze TENT-a spadaju izrada taložnih elektroda, nabavka transformatora, demontaža opreme I radovi na nadvišenju elektrofiltera. Nakon rekonstrukcije elektrofiltera bloka 2, emisija praškastih materija će se svesti na ispod 50 miligrama po kubnom metro dimnog gasa, a što je u saglasnosti sa domaćim i evropskim normama.

Pored standardnih poslova, izvršiće se i kapitalne popravke i sanacije na rešetki za dogorevanje, odšljakivačima, zameni pregrejača 1 i međupregrejača 3, kao i obimniji zahvati na pneumatskom transportu pepela i šljake u cilju vraćanja opreme na projektovani nivo.

Četvoromesečni zastoj ‘’dvojke’’ biće iskorišćen i za opsežnije zahvate na turbogeneratskom postrojenju. Predstoje radovi na otvaranju obe turbine niskog pritiska (bez demontaža lopatica), zamena statorskih I rotorskih lopatica turbine turbonapojne pumpe, kao i otvaranje generatora (uz vađenje rotora) radi pregleda namotaja statora. U velikom remontu kompletno će se zameniti i cevi kondenzatora.

S.M.

 

 

You may also like...