Upravljanje otpadom od elektronskih i električnih proizvoda

Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole, Hajnrih Bel fondacija, udruženje GM Optimist i gradska uprava Grada Kragujevca organizuju konsultativnu radionicu pod nazivom ”UNAPREĐENJE POLITIKE UPRAVLJANJA OTPADOM OD ELEKTRONSKE I ELEKTRIČNE OPREME NA LOKALNOM NIVOU”.

Otpad od elektronskih i električnih proizvoda spada u kategoriju otpada čija količina se progresivno uvećava i njegovo zbrinjavanje predstavlja ozbiljan problem za lokalne zajednice. U tom svetlu javlja se potreba za boljom komunikacijom između zainteresovanih aktera, uključivanjem organizacija civilnog društva u kreiranje i sprovođenje lokalnih politika, ali i razumevanjem hijerarhije upravljanja otpadom i izborom najboljih opcija za rešavanje problema.

Evidentan je niz problema u upravljanju otpadom od elektronske i električne opreme sa kojima se susreću svi relevantni akteri (operateri, predstavnici lokalnih vlasti, organizacije civilnog društva i građani). U tom smislu, na konsultativnoj radionici analiziraće se poznavanje prava i obaveza vezanih za tretman otpada od elektronskih i električnih proizvoda i pokušati da, kroz konkretne predloge i razmene mišljenja, unapredi komunikacija između građana, lokalnih vlasti, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva i na taj način doprinese rešavanju problema elektronskog i električnog otpada i smanjenju njegovog odlaganja na deponijama.

Konsultativne radionice u Kragujevcu, Gornjem Milanovcu i Valjevu su deo projekta „Organizacije civilnog društva kao most komunikacije između građana, javnih vlasti i poslovnog sektora u procesu upravljanja otpadom od elektronske i električne opreme“ koji izvode Beogradska otvorena škola, Fondacija Hajnrih Bel i udruženje GM Optimist.

Na osnovu rezultata konsultativnih radionica i posebno kreiranog upitnika partneri na projektu će izraditi sažeti predlog praktične politike koji će ponuditi konkretne praktično-političke preporuke za uspešno upravljanje otpadom od elektronske i električne opreme.

Konsultativna radionica će se održati u utorak, 31. maja 2011. godine, sa početkom u 11:00 časova, u zgradi uprave grada Kragujevca (Trg Slobode 3, sala br. 105).

 

You may also like...