Akademski kamp održivog razvoja Banata

tfheaduptmic-alb

Data je podrška proširenju međunarodne regionalne saradnje i sa učesnicima iz Mađarske i Bugarske, što bi imalo znatno veći uticaj na održivi razvoj ovih prostora.

Projekat ’’Akademski kamp održivog razvoja regije Banata’’ realizuje se u okviru programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije a finansiran je od strane Evropske unije. Obzirom da program podrazumeva partnerske projekte, Tehnički fakultet ’’Mihajlo Pupin’’ iz Zrenjanina ovaj projekat realizuje sa Univerzitetom ’’Politehnika’’ iz Temišvara, uz regionalno partnerstvo Tehničkog fakulteta iz Bora, a podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i sport. rectorat

Polovinom Septembra 2008. godine Tehnički fakultet ¸¸Mihajlo Pupin“ iz Zrenjanina je potpisao ugovor o donaciji od strane Evropske unije za realizaciju međunarodnog projekta pod nazivom ¸¸Akademski kamp održivog razvoja regije Banata ¸¸

Realizacije ovakvog projekta proizilazi iz činjenica da je akademska omladina nosilac razvojnih ideja i aktivnosti pa je normalno da se od nje očekuje aktivno učešće u definisanju i sprovođenju razvojne održive budućnosti naše regije.

U okviru kampa osnovna aktivnost je realizovana kroz radionicu na temu: Održivi razvoj regije Banata podeljenog u 7. tematskih celina:

  1. Kvalitet životne sredine regiona

  2. Primena Kjoto protokola u industrijskim, transportnim i poljoprivrednim aktivnostima

  3. Energetski resursi i obnovljivi energetski resursi u regionu Banata

  4. Održivi ekonomski i tehnološki razvoj regije

  5. Ljudska prava (iskustava u EU)

  6. Kulturno nasleđe regiona (stanje i buduća održivost)

  7. Značaj ekološkog prava u održavanju kvaliteta životne sredine u regionu Banata

Akademski Kamp održan je u periodu 9. – 19. Aprila 2009 godine u Zrenjaninu. Program Kampa-radionice održivog razvoja Banatske regije  realizovali su profesori sa Univerziteta iz Srbije i Univerziteta ‚‚Politehnika‚‚ iz Rumunije i eksperti u tematskim oblastima.

Učesnici kampa bili su studenti sa Tehničkih fakulteta ¸¸Mihajlo Pupin¸¸ iz Zrenjanina i Bora kao i studenti Univerziteta ‚‚Politehnika‚‚ iz Temišvara. Tokom realizacije kampa osim nastavnih aktivnosti, studenti su imali i ekskurzije, posete Novom Sadu, Beogradu, Vršcu , Carskoj bari , Belom blatu, čiji cilj nije bio samo upoznavanje sa okruženjem, već i sa njegovim održivim razvojem. S obzirom na to da je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ naučno-obrazovna ustanova, projekat sadrži deo naučno-istraživačkog rada. Urađena je analiza strategije održivog razvoja u regionu Banata, kako sa srpske, tako i sa rumnske strane, a važna je i analiza akademskog potencijala – saradnje visokobrazovnih ustanova, nastavnika, profesora, studenata.

Rezultati prvog međunarodnog akademskog kampa, koji je bio posvećen održivom razvoju Banata, predstavljeni su na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ 3. juna, kada je predstavljena i publikacija na engleskom jeziku,

Ocenjeno je da su rezultati projekta pozitivni odnosno da su studenti tokom Workshopa stekli nova znanja iz oblasti održivog razvoja. Kao nastavak aktivnosti, od strane partnera iz Rumunije, napomenuto da je u postupku predlog projekta koji će biti apliciran sa Rumunske strane granice , u kome će učestvovati studenti i profesori Tehničkog fakulteta ¸¸Mihajlo Pupin¸¸iz Zrenjanina.

Promocija rezultata održana je i na Univerzitetu ’’Politehnika’’ u Temišvaru, na kojoj su prisustvovali učesnici projekta. Potpisana je i deklaracija svih učesnika koja je nastala na osnovu rezultatu iskustava i prakse akademske saradnje, tokom realizacije ovog projekta. Ona je ukazala na potrebu dalje prekogranične saradnje akademske omladine u regionu.

Na svim promocijama, kao i onoj koja je održana na Tehničkom fakultetu u Boru, data je podrška proširenju međunarodne regionalne saradnje sa učesnicima iz Mađarske i Bugarske, što bi imalo znatno veći uticaj na održivi razvoj ovih prostora. Dalja saradnja će se realizovati konkurisanjem partnera iz Rumunije i Srbije kao nosilaca projekta, a sa kojima će Tehnički fakultet’’Mihajlo Pupin’’ imati ulogu partnera. Konkurisanje za nove projekte obaviće se u sklopu programa prekogranične saradnje IPA.

You may also like...