EU: Izazovi vladavine prava i ekologije

Na putu ka EU najveći izazovi vladavina prava i ekologija

Srbija će u pregovorima sa EU najveći napor morati da uloži u unapređenje vladavine prava, zaštitu životne sredine i kontrolu državne pomoći, rečeno je u Delegaciji EU u Srbiji uoči otvaranja prva dva poglavlja u pregovorima sa EU.

Majkl Devenport
Iskustvo prethodnih proširenja EU pokazalo je da su najzahtevnija poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, uključujuči pravosuđe, borbu protiv korupcije, ljudska prava i slobodu izražavanja, i zato se ona otvaraju među prvima i zatvaraju među poslednjima, navode u Delegaciji.

U Delegaciji ukazuju i da Evropski savet podržava proširenje.

  • U slučaju Srbije to se vidi i po očekivanoj odluci na međuvladinoj konferenciji u Briselu 14. decembra da se otvore pregovori o prvim poglavljima. To je najbolji dokaz za zajedničku posvećenost Srbije i EU tom procesu- naveli su u Delegaciji EU.

U Delegaciji ističu da je otvaranje poglavlja priznanje naporima Srbije, ali i praktičan korak koji pruža mehanizme vlastima za povećanje pravne sigurnosti i predvidivosti i jačanje institucija.

U skladu sa pristupom EU, poglavlja o vladavini prava 23 i 24 će najverovanije biti otvorena nakon poglavlja 32 i 25, navode u Delegaciji.

Izvor: N1

You may also like...