Festival energetske efikasnosti u Kragujevcu

ee

Na Festivalu energetske efikasnosti u Kragujevcu, predstavljeni su projekti uštede energije, koji se realizuju u saradnji lokalne uprave, Mašinskog fakulteta i komunalnih preduzeća. Potpisan je i Memorandum o nastavku saradnje na programima za uštedu energije između grada Kragujevca, republičke Agencije za energetsku efikasnost i Regionalnog evro centra za energetsku efikasnost. Danu energetske efikasnosti su prisustvovali visoki zvaničnici OEBS-a, Evropske komisije i ambasadorka Danske u Srbiji.

Štednjom energije u svim oblastima sačuvaćemo domaće izvore i životnu sredinu, smanjiti troškove i stvoriti mogućnosti za nove investicije i zapošljavanje, rečeno je na Festivalu energetske efikasnosti. Kragujevac je prvi među lokalnim samoupravama u Srbiji pokrenuo inicijativu za štednju energije, u partnerstvu sa Mašinskim fakultetom i uz međunarodnu podršku. Saradnja ovih partnera i republičke Agencije za energetsku efikasnost ozvaničena je u Kragujevcu potpisivanjem Memoranduma, a najavljen je i nastavak programa u oblasti štednje energije.

-Plan nam je da u daljoj budućnosti dostignemo one zemlje koje su razvijene i planiraju da svoj pristup energiji i energetskoj efikasnosti kao i zaštiti životne sredine, unaprede na nivo da građani mogu da se osećaju komforno a da pri tome ne budu ugroženi, istakao je pomoćnik gradonačelnika za energetiku prof. dr Dobrica Milovanović.

Direktor republičke Agencije za energetsku efikasnost, Bojan Kovačić najavio je da se u Srbiji priprema Nacrt zakona o racionalnom korišćenju energije koji će urediti ovu oblast po uzoru na razvijene evropske zemlje. On je međutim ocenio da opštine u Srbiji imaju mnogo načina da unaprede svoj energetski bilans, ne očekujući zakonsku regulativu na državnom nivou.

-Forsiraćemo sve programe smanjenje potrošnje energije u svim oblastima potrošnje zašta smo mi zaduženi rekao je Kovačić a to su industrija, zgradarstvo, dakle energetska efikasnost u zgradama, jer više od 40 odsto potrošnje otpada na zgrade.

Postoji inicijativa da se lokalne uprave u Srbiji povežu sa srodnim asocijacijama u evropskim gradovima, koje učestvuju u programima uštede energije i zaštite obnovljivih izvora. Korisna bi bila iskustva Danske, koja, kako se čulo na Festivalu, ne samo da štedi nego i uspešno koristi alternativne izvore energije. Srbija će na tom polju ubuduće imati međunarodnu podršku potvrdili su visoki zvaničnici OEBS-a i Evropske komisije koji su prisustvavali Danu energetske efikasnosti.

-Mi smo direktno uključeni u ovu investiciju vezanu za Kragujevac, ali smo uključeni i u pomaganju i pravljenju zakona i regulativa koje će pratiti ovu čitavu proceduru, istakao je Hans Ola Urstad, šef misije OEBS-a u Srbiji.

Na festivalu energetske efikasnosti predstavljeni su projekti kragujevačkih preduzeća Energetika i Čistoća koja su se prva uključila u štednju.

U saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Kragujevca u toku je izrada projekta „Unapređenje energetske efikasnosti i tehničko-tehnoloških karakteristika sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije grada Kragujevca“, što čini prvu fazu saradnje. U predviđenoj drugoj fazi otpočeće se sa velikim projektom uspostavljanja primera dobre prakse u sistemu daljinskog grejanja i desiminacija rezultata kroz benčmarking čime će se raditi na postizanju glavnog cilja projekta, a to je postizanje energetske, ekološke i ekonomske efikasnosti Energetike. Započeta je i realizacija naučno istraživačkog projekta “Podizanje energetske efikasnosti gradskog sistema za upravljanje čvrstim otpadom”.

Najavljeni su i projekti u oblasti javne rasvete i izgradnje.

You may also like...