Gravitacione mašine

U doba renesanse nemoguće su bile konstrukcije letelica kojima se Leonardo da Vinči bavio, no ipak 400 godina kasnije avioni i helikopteri itekako lete – nasuprot zvaničnom stavu nauke, sve do početka XX veka, da „letelice teže od vazduha nisu moguće.” Slično prethodnom, ali 500 godina kasnije, slobodno se može tvrditi da su gravitacione mašine moguće i da je Leonardo dao dragocene osnove i repere za buduće pronalazače, naučnike i konstruktore. Tako se može sagledati šta je „nemoguće“, a šta se ipak kreće!

knjiga graitacione mašineGotovo sve poznate konstrukcije gravitacionih mašina i magnet motora svodile su se na formu točka ili točkova – odnosno bar neku vrstu rotacije kao bitnog faktora. Prema zvaničnom ili konzervativnom gledištu, svi pokušaji su ostali bez uspeha. No ipak javno ili u tajnosti, izazov svih izazova traje od pamtiveka do naših dana, na manje ili više sličan način u formi točka kao i prethodnih vekova. Međutim, poslednjih godina se eksperimentalno ostvaruje znatno veća efikasnost oscilujućeg klatna u odnosu na razne vrste točkova, rotora, zamajaca, turbina, elisa… Postepeno se uviđa da je daleko efikasnije koristiti klatno nego formu točka za iskorišćenje inercijalnih sila, gravitacije i magneta.

Cilj ove knjige je da ukratko prikaže što veći broj jednostavnih činjenica koje vode ka svetlu na kraju tunela.

  • Dragoceni reperi Leonarda da Vinčija;
  • Superiornost pogonskog klatna;
  • U početku bi mehanika;
  • Gravitaciona mašina Nikole Tesle;
  • Parna mašina – kruna industrijske revolucije ili ishitren put ka prljavim tehnologijama;
  • Pobeda nad zlatnim pravilom mehanike;
  • Mehanika antigravitacionih efekata;
  • Ostvarena kremanska proročanstva.

 

Više informacija

You may also like...