Jesenja akcija uklanjanja krupnog otpada u Kragujevcu

U Kragujevcu je počela jesenja akcija uklanjanja krupnog otpada i trajaće do 12. septembra. Akciju, kao i svake godine, organizuje komunalno preduzeće ‘’Gradska čistoća’’, a građani imaju priliku da svoj stari nameštaj, sanitarnu opremu i druge delove pokućstva uklone iz podruma i ostava.

uklanjanje krupnog otpada

Ovo je druga akcija u ovoj godini u kojoj građani mogu krupni otpad iz svoje kuće da iznesu pored kontejnera u dane kada se odvozi smeće iz njihove ulice. Kamioni gradske čistoće već su počeli odvoz krupnog otpada iz pojedinih delova grada, a ukoliko bude većeg interesovanja građana ova akcija će se produžiti.

  • Krupni otpad se pre svega odnosi na dotrajale kućne aparate iz domaćinstva, dotrajali nameštaj, delove sanitarne

    Dejan Raonić - direktor ’’Gradske čistoće’’ u Kragujevcu

    Dejan Raonić – direktor ’’Gradske čistoće’’ u Kragujevcu

    opreme, a građani će od 30 avgusta do 12 septembra svoj krupni otpad da odlažu pored kanti ili kontejnera u dane kada se iznosi smeće iz njihove ulice – objašnjava direktor ’’Gradske čistoće’’ u Kragujevcu Dejan Raonić.

     

Za veću količinu krupnog otpada građani treba da pozovu gradsku čistoću radi zakazivanja termina odvoza, i to na telefon 335 – 585 i 301 – 596. Akcija uklanjanja krupnog otpada je besplatna ali u ovu kategoriju ne spadaju zemlja, građevinski otpad, stari limovi, automobilske školjke, gume i elektronski otpad. Ukoliko postoji i takva vrsta otpada Čistoća će ga ukloniti, ali će o tome građani biti blagovremeno obavešteni.

You may also like...