Konkurs: “Zato što volim Dunav” 2012.

Za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog ili web objavu na temu kampanje Dan Dunava i aktivnosti usmerenih na očuvanje dunavskog ekosistema, raspisan je konkurs pod nazivom “Zato što volim Dunav”, koji će u Srbiji biti organizovan u naredna dva meseca.

Konkurs: “Zato što volim Dunav”
Konkurs traje od 29. juna do 1. septembra 2012. godine, i u njemu mogu učestvovati novinari i urednici koji su zaposleni u medijima na teritoriji Republike Srbije.
Predstavnici medija koji žele da učestvuju u konkursu treba da pošalju svoje radove na CD ili DVD formatu Udruženju novinara Srbije (UNS), adresa Resavska 28/I, 11 000 Beograd ili na press@uns.org.rs. Svaka prijava, pored rada koji se prijavljuje, treba da sadrži ime i prezime novinara, medijsku kuću za koju radi i datum objavljivanja priloženog rada.
Autore najboljih novinskih člnaka ili TV i radio priloga očekuju interesantne nagrade. Autor najboljeg rada će dobiti putovanje u Beč, u sklopu obilaska sedišta ICPDR-a (International Commission for the protection of the Danube river). Druga nagrada je vikend izlet za redakciju u kojoj nagrađeni autor radi, dok će autor čiji će rad osvojiti treću nagradu dobiti godišnju zalihu proizvoda iz asortimana Coca-Cola sistema.
Organizatori nagradnog konkursa su Republička direkcija za vode Ministarstva trgovine, poljoprivrede, šumarstva i vodoprovrede, Coca-Cola Hellenic Srbija i kompanija Coca-Cola, tradicionalni partneri i organizatori manifestacije Dan Dunava u Srbiji uz podršku Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Verujemo da ćete kao medijska kuća koja tradicionalno prati program Dan Dunava, ove godine, kroz redovno izveštavanje, dati dodatnu podršku u očuvanju i zaštiti Dunavskog ekosistema u Srbiji, koji pokriva 92 odstvo vodenih tokova u Srbiji.
Uloga medija je odlučujuća za motivisanje građana Srbije da se priključe akcijama koje će biti organizovane tokom trajanja konkursa, a svojim uticajem i izveštavanjem doprinose podizanju svesti o važnosti očuvanja rečnih ekosistema. Redovnim izveštavanjem daju podršku u očuvanju i zaštiti Dunavskog ekosistema u Srbiji, koji pokriva 92 odstvo vodenih tokova u Srbiji.
Više informacija o konkursu možete naći u zvaničnom Pravilniku konkursa.
Pravila konkursa će biti dostupna i na sajtovima www.sacuvajmodunav.rs, www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs.
Trajanje konkursa i nadzor

Konkurs će biti otvoren 29. juna 2012. godine u 00.00 časova i trajaće do 1. septembra 2012. godine do 00.00 časova.
Ime dobitnika nagrada u okviru konkursa “Zato što volim Dunav”, kao i pobednički radovi, biće postavljani na sajtovima www.sacuvajmodunav.rs, www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs, sredinom septembra 2012.godine.

Objavljeni članci i prilozi moraju obavezno imati potpis autora.
Proceduru regularnosti izbora najboljih radova će nadgledati žiri.

Žiri će činiti sledeći članovi:

 • Predstavnik Republičke direkcije za vode, Milica Milenković
 • Predstavnik kompanije Coca-Cola, Milica Stefanović
 • Predstavnik kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija, Tijana Marković
 • Predstavnik UNS-a, Nino Brajović
 • Predstavnik NUNS-a, Vukašin Obradović

Žiri će voditi računa o regularnosti izbora za najbolji objavljeni članak ili prilog.

Članovi žirija će članke i priloge bodovati ocenama od 1 (jedan) do 5 (pet) poena, a na osnovu sledećih kriterijuma:

 •  Promocija vode, očuvanje i zaštita reka
 •  Opremljenost članaka i priloga fotografijama i snimcima
 •  Reportaža o Dunavu koja se izdvaja po svom sadržaju
 •  Kampanja Dan Dunava 2012 – predstavljanje pojedinačnih aktivnosti, učesnika u realizaciji i organizatora kampanje u Srbiji

Nagrade konkursa

 • Prva nagrada: Obilazak sedišta ICPDR-a (International Commission for the protection of the Danube river) u Beču za autora i drugog člana ekipe (fotografa i/ili snimatelja). Troškove prevoza i smeštaja za tri noćenja na bazi polupansiona snosi organizator
 • Druga nagrada: Vikend izlet u Srbiji za pet članova redakcije u kojoj radi nagrađeni novinar/autor članka ili priloga. Troškove snosi organizator
 • Treća nagrada: zaliha proizvoda iz Coca-Cola proizvodnog portfolia od po 300L za autora članka ili priloga i drugog člana ekipe (fotografa/snimatelj/voditelja). Troškove snosi organizator.

Odgovornost

Organizator ima pravo korišćenja objavljenih članaka i priloga za potrebe promocije konkursa. Organizator se obavezuje da neće koristiti materijale u druge komercijalne svrhe, bez prethodne saglasnosti autora članka ili priloga.
Organizator konkursa ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova koji se tiču vlasništva nad objavljenim člancima i prilozima. Objavljivanjem članaka i priloga u medijima, učesnik konkursa garantuje da je autor objavljenog sadržaja. Svi sporovi koji mogu nastati u vezi sa vlasničkim pravima nad objavljenim sadržajima nisu odgovornost organizatora.
Prava pobednika se ne mogu preneti na treće lice.

Učesnici, odnosno pobednici konkursa, nemaju pravo da zahtevaju nagradu u količini većoj ili različite vrste od onih koje je organizator naveo u pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.

Medijska pokrivenost

Organizator može da objavi i koristi u elektronskom, štampanom, foto i video materijalu, a bez materijalne nadoknade objavljeni članak ili prilog za potrebe konkursa.
Nakon dobijanja izričite pisane saglasnosti učesnika, organizator može da koristi lične informacije o učesniku i prenese ih drugim lokalnim kompanijama/pravnim licima/ udruženjima koji su na posredan i/ili neposredan način povezana sa organizacijom i sprovođenjem ovog konkursa, a kako bi bilo omogućeno učešće na konkursu.
Pobednik konkursa pristaje da učestvuje u javnim događajima koje organizator realizuje u vezi sa konkursom, uključujući davanje izjava za medije, pojavljivanje na televiziji, kao i korišćenje slika u medijskim izveštajima, oglašavanju konkursa, itd.
Objavljivanje pravila konkursa

Svi učesnici obavezni su da poštuju pravila konkursa. Pravila konkursa će biti objavljena na sajtovima  www.sacuvajmodunav.rs , www.coca-colahellenic.rs i www.minpolj.gov.rs.

Rešavanje sporova

Za rešavanje sporova između organizatora i učesnika konkursa biće nadležan sud u Beogradu.

Prekid konkursa

Konkurs može da bude prekinut samo u slučaju više sile iz razloga koje organizator ne može da spreči, niti da na njih utiče, a koji imaju uticaja na proces odvijanja konkursa, regularnost konkursa i mogućnost organizatora da dodeli nagrade na način predviđen ovim pravilima.

You may also like...