Kontrola korišćenja divlje flore i faune

Kontrola zaštite prirode u predelu izuzetnih odlika Vlasina

borovnica

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine vršiće vanredne kontrole u oblasti zaštite prirode, na teritoriji predela izuzetnih odlika Vlasina, tokom jula i avgusta meseca.

U nadležnosti inspekcije u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara, nalazi se kontrola sakupljanja i korišćenja divlje flore i faune. Inspekcijski nadzori će se obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o zaštiti prirode i Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. cvet_borovnice

Pomenutom Uredbom zaštićena je i borovnica (Vaccinium myrtillus). Na osnovu iskustva iz prethodnih godina postoji sumnja da će sakupljači početi sakupljanje u periodu kada borovnica još uvek nije zrela, kao i da će vršiti sakupljanje nedozvoljenim sredstvima – češljevima.

U navedenom periodu vršiće se pojačana kontrola na terenu i u preduzećima koja se bave otkupom i prometom zaštićene vrste, borovnice. Uočene i zatečene nepravilnosti biće sankcionisane u skladu sa Zakonom. U kontrolama će učestvovati inspektori koji nisu mesno nadležni za teritoriju na kojoj će biti sprovedena kontrola, uz pomoć policije.

Početkom avgusta kontrola sakupljanja borovnice biće izvršena i na području Nacionalnog parka Kopaonik, u saradnji sa nadzornom službom Javnog preduzeća tog Nacionalnog parka.

You may also like...