MINI HIDROELEKTRANE – PREDNOSTI I PERSPEKTIVE

Centralno-evropski forum za razvoj – CEDEF pod pokroviteljstvom JP „Elektroprivreda Srbije“, a u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost Republike Srbije, obležio je 5. juni Svetski dan zaštite životne sredine organizovanjem međunardne konferencije na temu hidroenergije ” Mini hidroelektrane – prednosti i perspektive”.

Skup je izazvao veliko interesovanje stručne i šire javnosti zbog izuzetnog značaja koji hidroenergija ima za ekonomski rast i razvoj Srbije i regiona.

Skup je izazvao veliko interesovanje stručne i šire javnosti zbog izuzetnog značaja koji hidroenergija ima za ekonomski rast i razvoj Srbije i regiona. Veća upotreba obnovljivih izvora energije i povećanje investicija u ”zelenu” ekonomiju za Srbiju bi značilo otvaranje velikog broja novih radnih mesta, smanjenje zavisnosti od uvoza energenata i manji spoljnotrgovinski deficit. Na Skupu je istaknuto da se u Srbiji trenutno iskorišćava svega 62 % hidro potencijala za velike hidroelektrane dok  se preostali neiskorišćeni potencijal nalazi u malim hidroelektranama. Danas je u pogonu samo 31 mini hidroelektrana ukupne snage 34,654 MW i godišnje proizvodnje od 150 GWh, što predstavlja svega 6% ukupnog procenjenog potencijala minihidroelektrana.

Zahvaljujuću uredbama Vlade Republike Srbije stvoreni su tehnički, ekonomski i pravni okviri za korišćenje OIE

Kako bi se stimulisala veća upotreba hidroenergije i prevazišli problemi sa kojima se susreću investitori Ministarstvo je Uredbom o podsticaju proizvodnje električne energije krajem 2009. godine propisalo Feed-in tarife u iznosu od 7.8 do 9.7 evrocenti/kWh uz ugovornu obavezu za povlašćenog proizvođača u periodu od 12 godina. Od 2010. godine, svi proizvođači električne energije u malim hiodroelektranama do 10 MW imaju pravo da budu povlašćeni proizvođači električne energije.

Energoprojekt-Hidroinženjering, u saradnji sa Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi” izradio je pre 20 godina „Katastar malih HE na teritoriji Srbije van SAP”. Po tom katastru ukupna instalisana snaga bi iznosila 443MW, sa godišnjom proizvodnjom od 1.55TWh, odnosno energijom vrednom oko 47 miliona dolara.

Do sada je izgrađeno 16 mini hidroelektrana, a EPS u skorijoj budućnosti planira izgradnju još 9 mini hidroelektrana.

  • Zahvaljujuću uredbama Vlade Republike Srbije stvoreni su tehnički, ekonomski i pravni okviri za korišćenje OIE. Do sada je izgrađeno 16 mini hidroelektrana, a EPS u skorijoj budućnosti planira izgradnju još 9 mini hidroelektrana. Trenutno, EPS ima ugovornu obavezu prema 25 povlašćenih proizvođača, od kojih otkupljuje svu proizvedenu energiju po povlašćenim tarifama – rekao je.Aca Marković, predsednik UO JP EPS.

Srbija ima veliku potrebu za izgradnjom novih kapaciteta malih hidroelektrana, ali do sada je malo urađeno na tom polju.

  • Razlog tome jeste nepostojanje jedinstvene decentralizovane podrške, kao i nepostojanja jasno definisanih zakonskih i regulativa koje grarantuju dugoročnu sigurnost investitorima koji žele ovim da se bave – napomenuo je Zoran Manasijević, pomoćnik generalnog direktora za tehnički sistem JP EPS.

Energija malih vodotokova je bogatsvo koje Srbija nedovoljno koristi. Od ukupnog energetskog potencijala OIE oko 10% ide na potencijal malih vodotokova na kojima se mogu graditi male hidroelektrane.

  • Procenjena vrednost investicija u proširenje ovih kapaciteta iznosi skoro 13 miliona evra. U 2012. godini postoji mogućnost da se udvostruči broj malih hidroelektrana i očekuje se višestruko povećanje instalisane snage – tvrdi Dragan Milentijević, direktor ED Jugoistoka.

Mini hidroelektrane predstavljaju veliki potencijal za proizvodnju električne energije u Srbiji. Naročito u vremenu kada za obnovljive izvore energije postoje mnogi modaliteti finansiranja i pouzdan povrat investicije.

Aktivnim učešćem u projektima na polju mini hidroelektrana Schneider Electric doprinosi iskorišćenju ovih izvora energije na najbolji način

  • Aktivnim učešćem u projektima na polju mini hidroelektrana Schneider Electric doprinosi iskorišćenju ovih izvora energije na najbolji način. Mini hidroelektrana je isplatljiva  investicija. Naravno, uz dobar projekat i pažljivo izabranu opremu. Iskustvo iz inostranstva, 6 realizovanih projekata u Srbiji, kao i rešenja koja garantuju maksimalnu produktivnost, olakšano upravljanje i održavanje, kao i povećanu pouzdanost i bezbednost razlozi su zbog kojih je kompanija Schneider Electric lider u ovom segmentu – naglasio je Dragoljub Damljanović, direktor Schneider Electric Srbija.

Nenad Lučić, menadžer za razvoj proizvoda Volksbank predstavio je uslove kreditiranja projekata vezanih za finansiranje izgradnje objekata za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora.

  • Ovi krediti realizuju se po principu projektnog finansiranja sa rokom otplate do 12 godina. S obzirom na potencijal obnovljivih izvora u Srbiji i vremenski rok za koji se investicja isplati, odlučili smo se za finansiranje mini- hidrocentrala i postrojenja za biomasu. Nekoliko projekata je u fazi predfinansiranja, tako da do kraja godine očekujemo i prve realizovane projekte – istakao je Lučić.

ATB SEVER je osnovan 1923. godine i jedan je od najstarijih proizvođača električnih mašina u Jugoistočnoj Evropi. Proizvodnja i remont sinhronih i asinhronih generatora, različitih naponskih nivoa, snaga i broja obrtaja, jedan je od glavnih programa ATB SEVERa.

  • U saradnji sa svetski renomiranim proizvođačima, ATB SEVER i ATB FOD proizvode turbine i turbinsku opremu. ATB SEVER sa sopstvenim Inženjeringom gradi MHE po principu “ključ u ruke” tj. proizvodi i isporučuje komletnu hidro, mašinsku i elektroopremu, opremu za upravljanje i monitoring, a takodje radi projekte, montažu i puštanje u rad – rekao je Mile Todorović, direktor prodaje generatori, projekti i remont, ATB SEVER.

SM Pumps iz Slovenije je specijalizovana firma za razvoj i proizvodnju pumpi sa visokim stepenom iskorišćenja. Takođe, SM Pumps razvija hidrauliku i konstruiše pumpe za potrebe različitih fabrika u Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj, Rusiji, Saudijskoj Arabiji, Južnoj Africi, po najvišim svetskim standardima.

  • SM Pumps je razvio tehnologiju koja pruža optimizaciju rada pumpi uz istovremenu uštedu energije. Moram istaći da SM Pumps proizvodi turbine i opremu za male hidrocentrale, kao što su: turbine, pumpe u u turbinskom režimu i pumpe sa turbinskim rotorom u turbinskom režimu – rekao je Duško Mitruševski, stručni saradnik, SM Business Services and Trading.

CINK Hydro-Energy ubraja se među lidere u tehnologiji malih i srednjih hidroelektrana.

  • Svaka od naših hidro turbina je napravljena za određenu svrhu i garantuje visok stepen korisnog dejstva, dug vek trajanja, visoku pogonsku sigurnost, minimalne zahteve održavanja i niske operativne troškove. Tutbine cink-crossflow jednostavne, pouzdane, snažne i predstavljaju odlično rešenje za male hidro elektrane -rekao je Richard Houška, izvršni direktor, CINK Hydro-Energy k.s.

Male hidroelektrane su pogodne, kako za snabdevanje električnom energijom izolovanih potrošača, npr. na planinama, tako i za razvoj turizma, poljoprivrede, vodosnabdevanja i drugih aktivnosti, pre svega, seoskih domaćinstava. Većina planina u Srbiji je relativno bogata vodom, sa rekama koje na relativno kratkim dužinama ostvaruju velike padove, čime se stiču vrlo povoljni uslovi za njihovo energetsko korišćenje.

  • Iskorišćenjem ukupnog energetskog potencijala malih hidroelektrana manjih od 10 MW u Srbiji je moguće proizvesti oko 4,7% od ukupne proizvodnje električne energije u i oko 15% sadašnje proizvodnje električne energije u hidroelektranama. Ono što treba posebno naglasiti, jeste da je od 2010. godine i u našoj zemlji usvojen sistem podsticajnih otkupnih cena, tzv. feed-in tariff sistem, za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, čime se podstiču investicije i u male hidroelektrane – istako je mr Bojana Kovačića, zamenika direktora Agencije za energetsku efikasnost.

Srbija je bogata brdsko planinskim vodotokovima koji su pogodni za izgradnju mini hidroelektrana.

  • Značaj mini hidroelektrana u energetskom smislu nije tako veliki, ali je strateški značaj mnogo veći, kako sa stanovišta sigurnosti snabdevanja električnom energijom lokalnih potrošača, tako još više sa stanovišta zapošljavanja domaćih kapaciteta za proizvodnju opreme i izvođenje radova. Tako bi se pored pozitivnih socijalno ekonomskih efekata ostvarila i ušteda oko 52 miliona dolara – istakla je Jovanka Arsić-Karišić, predsednik UO CEDEFa.

Na konferenciji je prisustvovalo preko 200 predstavnika vlade, lokalnih i regionalnih uprava i samouprava, velikog broja javnih i privatnih kompanija, kao i predstavnika finansijskih institucija. Stručnoj i široj javnosti su, pored uredbi i regulativa, predstavljeni i primeri dobre prakse, iskustva i efekti rada dosadašnjih mini hidroelektrana, kao i mogućnosti finansiranja projekata izgradnje mini hidroelektrana.

You may also like...