Novi propis EU za veću upotrebu organskog đubriva

Evropska komisija predložila je novi zakon sa ciljem da se olakša pristup organskom i đubrivima od otpada na jedinstvenom tržištu EU i time otvore nove mogućnosti za inovativne kompanije uz istovremeno smanjenje količine otpada, potrošnje energije i štete u prirodnoj sredini.

U EU se preradi samo 5% bio-otpada a kada bi se reciklirala veća količina, moglo bi da se zameni do 30% neorganskog đubriva. Godišnje EU uvozi oko pet miliona tona fosfata a 30% te količine moglo bi da se zameni ekstrakcijom iz otpadnog mulja, biorazgradivog otpada, mesa i koštanog brašna. Procenjuje se da bi zahvaljujući recikliranju bio-otpada u organska đubriva moglo da bude otvoreno oko 120.000 radni.

 

organsko đubrivo

Ponovno korišćenje sirovina koje se sada bacaju kao otpad jedan je od ključnih principa evropskog Paketa cirkularne ekonomije usvojenog u decembru 2015.

  • Veoma malo bio-otpada, koga ima u izobilju, pretvara se u vredno đubrivo. Naši farmeri koriste đubrivo proizvedeno Jyrki Katainenod uvoznih resursa ili u procesima u kojima se troši mnogo energije iako naša industrija može da valorizuje bio-otpad u reciklirane hranljive materije. Ova regulativa će nam pomoći da problem pretvorimo u priliku za poljoprivrednike i kompanije – rekao je predstavljajući novi propis potpredsednik Evropske komisije zadužen za radna mesta, rast, investicije i konkurentnost Jirki Katainen.

Novim propisom uspostavljaju se zajednička pravila za pretvaranje bio-otpada u sirovine koje mogu da koriste proizvođači đubriva. Njime se definišu bezbednost, kvalitet i označavanje svih đubriva kako bi njima moglo slobodno da se trguje širom Evropske unije.

Kako je navela Evropska komisija, proizvođači će morati da dokažu da su njihovi proizvodi u skladu sa tim odredbama, kao i sa limitima za organske zagađivače, mikrobe i fizičke nečistoće pre nego što na svoj proizvod stave oznaku CE koja im omogućava da ih slobodno prodaju u EU.

Novi propisi primenjivaće se za sve vrste đubriva kako bi se u najvećoj meri zaštitilo zemljište. Uvode se stroge granice za kadmijum u fosfatnim đubrivima. Predviđenno je da se granica za kadmijum spusti sa 60 miligrama po kilogramu na 40 posle tri godine i 20 miligrama posle 12 godina, sa ciljem smanjenja opasnosti po zdravlje i prirodnu sredinu.

S obzirom da se neka đubriva ne proizvode ili se njima ne trguje preko granica u većoj količini, Komisija je predložila opciono usklađivanje – proizvođači će moći da se odluče ili za CE oznaku na svojim proizvodima ili će se njima trgovati po nacionalnim standardima na bazi uzajamnog priznavanja na jedinstvenom tržištu.

Industrija đubriva EU, koja zapošljava 130.000 ljudi, snabdeva 12 miliona poljoprivrednih gazdinstava u EU koja đubre oko 175 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta.

Nacrt propisa sada ide u Evropski parlament i Savet na usvajanje. Kada bude usvojen, primenjivaće se odmah, s ozbrom da neće biti potrebe za unošenjem u nacionalne zakone jer će tranzicioni period omogućiti kompanijama i vlastima da se pripreme za nova pravila.

Evropska regulativa o đubrivima iz 2003. obezbeđuje slobodno kretanje na jedinstvenom tržištu uglavnom konvencionalnih, neorganskih đubriva koja većinom potiču iz rudnika ili su hemijska. U oba ta procesa troši se mnogo energije i emituje mnogo ugljen dioksida.

Međutim, taj propis ne pokriva “inovativna” đubriva od organskih materija i njihov pristup tržištu zasvisi od uzajamnog priznavanja među članicama i podleže različitim nacionalnim propisima, što često osetno otežava stvari.

Važeći propisi o đubrivima takođe ne pružaju odgovor na bojazni vezane za čovekovu okolinu od zagađenja tla, podzmenih voda, mora, možda i hrane od đubriva.

Komisija ističe da istraživanja, inovacije i investicije brzo napreduju, što je dobro za cirkularnu ekonomiju jer doprinosi otvaranju radnih mesta i donosi vrednost iz materijala koji bi inače završili na otpadu.

Zato Evropska komisija prilike na tržištu za kompanije koje proizvode organsko đubrivo ocenjuje kao značajne.

Izvor: EurActiv.rs
Foto: wikipedia ThEconversation.com/

You may also like...