Opština Štrpce najuspešnija u akciji Veliko spremanje Srbije

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja proglasilo je Štrpce za najuspešnuju opštinu u akciji Velikog spremanja Srbije, održanoj u subotu, 5. juna 2010.

  • Čak 15 odsto stanovnika Opštine Štrpce izašlo je u subotu i dalo svoj doprinos akciji Velikog spremanja Srbije. Posebno mi je drago da je za najuspešniju proglašena opština sa područja Kosova i Metohije, gde građani imaju dosta egzistencijalnih i drugih problema. Na taj način su pokazali kako briga o životnoj sredini ne treba da bude ostavljena za neka bolja i srećnija vremena. Kao nagradu Ministarstvo će Opšini Štrpce pokloniti novi kamion za skupljanje smeća – kaže ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić.

kamion za smeće

Prema rečima predsednika Opštine Štrpce Zvonka Mihajlovića, kamion autosmećar će toj opštini rešiti dugogodišnji problem.

  • Novoosnovano Javno-komunalno preduzeće ima dva kamiona za skupljanje smeća, stara oko 30 godina. Smeće se iz opštine odvozi na deponiju udaljenu 60 kilometara, pa je pitanje dana kada će kamioni zakazati. Veoma smo zahvalni ministru životne sredine i prostornog planiranja Oliveru Duliću i Ministarstvu što će nam pomoći da rešimo probleme u vezi upravljanja otpadom u našoj opštini – ukazuje predsednik Opštine Štrpce Zvonko Mihajlović.

On ističe da lokalna samouprava ima odličnu saradnju sa javnim preduzećima, ali da su se u Velikom spremanju Srbije angažovale i škole, civilna zaštita, aktivisti ekološkog društva Biseri Šare, kao i stanovništvo.

U Velikom spremanju Srbije učestvovalo je više od 200.000 ljudi širom zemlje. Učesnicima akcije Ministarstvo je podelilo oko 100.000 rukavica i 500.000 plastičnih vreća.

Ministarstvo se zahvaljuje svima koji su učestvovali u akciji, kao i onima koji su je podržali.

You may also like...