Partnerski odnos proizvođača mleka i Ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na dnevnoj bazi odražava sastanke i ima kontakte sa Centralnom asocijacijom proizvođača mleka i sve uredbe vezane za razvoj mlekarskih sektora za 2010. godinu pisane su zajedno sa predstavnicima Asocijacije.

mleko

Sve subvencije se redovno isplaćuju i za razliku od zemalja u okruženju, pored premije za mleko ministarstvo daje godišnje 12.500 dinara po kvalitetnoj muznoj  kravi, omogućena je i nabavka kvalitetnog priplodnog materijala a to znači da od kupljenih 10 junice Ministarstvo plaća 3 ili 4 junice i za kupovinu opreme i izgardnju objekata  Ministarstvo daje od 30 do 50 posto bespovratnih sredstava. Takođe, od ove godine program veterinarskih mera je besplatan.

Nestašica mleka je rezultat špekulativnih radnji „Salforda“ za koje je već dva puta Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila da postoji monopol, a Ministarstvo je ponovilo zahtev Komisiji i očekuje hitnu reakciju nadležnih organa.

Ministarstvo poljoprivrede će i u buduće podržavati poljoprivrednike koji se bave stočarstvom i nema nameru da pare iz budžeta stavlja u džep investicionim fondovima, čiji je cilj samo zarada a ne razvoj i strateško vezivanje za mlekarski sektor.

You may also like...