Podeljeno 1100 kanti za reciklažni otpad u Arilju

U okviru projekta „Sakupi, Baci, Recikliraj“ od 3 septembra počelo se sa prikupljanjem reciklažnog otpada u individualnim domaćinstvima na teritoriji opštine Arilje. Akciju sprovodi opština Arilje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Švedske razvojne agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) i međunarodne organizacije IMG.

Kante Sakupi baci recikliraj

  • U okviru prve faze uvođenja sistema primarne separacije i reciklaže u opštini Arilje koja je trajala od 22. jula do 1. septembra, radnici JKP „Zelen“ podelili su oko 1.100 kanti za reciklabilni otpad individualnim domaćinstvima, sa kojima su potpisani ugovori o besplatnoj dodeli ovih posuda. Domaćinstvima u stambenim zgradama podeljene su kese za odlaganje otpada, mešanog i reciklabilnog, a na 45 lokacija su izgrađene betonske konstrukcije za kontejnere. Unutar tih objekata, pored kontejnera za mešani otpad, nalaziće se i kontejneri za otpad koji se može reciklirati. Građane smo kako lično, tako i kroz sredstva javnog informisanja obavestili o pravilnom načinu odvajanja i odlaganja otpada, što je rezultiralo time da je nakon prvog dana prikupljanja reciklažnog otpada čak 98% otpada iz individualnih kanti za ove namene bilo dobro selektovano, na šta smo veoma ponosni – istakao je Miljanko Mitrović direktor JKP „Zelen“ – Arilje.

 

U drugoj fazi projekta, planirano je da se nastavi sa podelom ugovora i kanti individualnim domaćinstvima na proširenoj teritoriji opštine Arilje, dok stanovnici stambenih zgrada mogu da očekuju da će u naredne dve nedelje početi sakupljanje reciklažnog otpada i iz kontejnera. Uvođenje sistema primarne separacije i reciklaže otpada u opštini Arilje i sprovođenje akcije „Sakupi, Baci, Recikliraj“ se realizuje zahvaljujući donaciji Švedske razvojne agencije, koja podrazumeva podršku za kupovinu 2.700 kanti za individualna domaćinstva, izgradnje betonskih konstrukcija za smeštaj kontejnera, 68 kontejnera i dva kamiona, od kojih je jedan isključivo za sakupljanje reciklažnog otpada. Istraživanje iz prošle godine pokazuje da je čak 46% građana Arilja iskazalo zainteresovanost za razdvajanje otpada po vrstama u samom domaćinstvu, a to je upravo bio jedan od razloga za izbor ove opštine za sprovođenje pilot projekta, po čijoj će se metodologiji vršiti primarna separacija otpada i u ostalim lokalnim samoupravama širom

You may also like...