Sačuvajmo floru i faunu Srbije

Svetski dan zaštite životne sredine je jedna od najvećih ekoloških akcija u svetu koja se obeležava svake godine 5. juna.

Ovaj dan je ustanovljen 1972. godine na Konferenciji o zaštiti životne sredine u cilju podizanja globalne svesti o značaju životne sredine i zdravog prirodnog okruženja. Milioni ljudi širom planete kroz brojne aktivnosti, kampanje i proteste svake godine skreće pažnju političkim i nadležnim institucijama na ekološke probleme zahtevajući da se sprovode mere zaštite i unapređenja životne sredine, prirodnih resursa i biodiverziteta.

CITES konvencija

Ove godine Svetski dan zaštite životne sredine posvećen je očuvanju divljih predela i staništa, kao i sprečavanju ilegalne trgovine vrstama divlje flore i faune. Zeleni Srbije podsećaju da je Republika Srbija ratifikovala CITES konvenciju, koja reguliše međunarodni promet i trgovinu ugroženim vrstama biljaka i životinja. Ističemo da je naša država je izuzetno bogata biljnim i životinjskim vrstama, od kojih su mnoge endemične i reliktne. Čak 43% vrsta koje nastanjuju Evropu, naseljavaju i prostore naše zemlje.

Geografski položaj Republiku Srbiju čini jednom od važnih prostora za krijumčarenje divljih vrsta flore i faune u ovom delu Evrope. Zbog toga Zeleni Srbije ističu da imamo veliku odgovornost da ih zaštitimo i sačuvamo, jer je ilegalna trgovina jedan od uzroka koji dovodi do njihovog nestanka. Pored toga krijumčarenje divljim vrstama devalvira ekonomiju i podstiče razvoj kriminala. Značajan faktor ugrožavanja prirodnih resursa i biodiverziteta predstavlja i uništavanje prirodnih staništa, kao i nekontrolisano korišćenje i sakupljanje divlje flore i faune. Prekomeran i nezakonit lov, kao i sakupljanje i trgovina utiču na opadanje biološke raznovrsnosti, pri čemu može doći do potpunog istrebljenja pojedinih vrsta. Zeleni Srbije će nastaviti svoja zalaganja za očuvanje biološke raznovrsnosti naše države, delovanjem kroz parlament, ali i akcijama, radionicama i edukativnim sadržajima. Biološki diverzitet i prirodni resursi su ono najvrednije što Srbija ima.

You may also like...