Tagged: Čekajući vetar

Najstariji ekološki magazin u Radio Beogradu. Emisija se bavi ukupnim odnosima čoveka i životne sredine, čoveka i prirode.