Zagađivač i zaštitnici životne sredine 2015

U svečanoj sali Gimnazije u Sremskim Karlovcima, 11. maja 2015. uručena su priznanja “Zeleni list” i etiketa “Crni list”, u akciji “Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine”, koju zajedno sprovode Radio Beograd 2 i Pokret gorana Vojvodine.

Zaštitnici životne sredine

Najstarije ekološko priznanje na Balkanu, sa tradicijom dužom od tri decenije – “Zeleni list”, za aktivan doprinos zaštiti životne sredine u prošloj godini, dobili su:
Slobodan Aranđelović i Kompanija za preradu opasnog otpada “Yunirisk”, za odgovornost u poštovanju ekoloških zakona koja prelazi granice propisanog;

Dragana Vasiljević, dugogodišnja autorka emisije “Eko karavan” na RTS-u, za visokokvalitetno predstavljanje prirodnih lepota Srbije, kao i ukazivanje na ekološke probleme koje odgovorni ne rešavaju;

Sreten Đorđević, advokat, za aktivnu borbu u ostvarivanju ekoloških prava građana;

Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, za pokazanu stručnost i brzo delovanje u smanjenju posledica katastrofalnih poplava;

JP Nacionalni park “Tara”, za uspešno otklanjanje posledica požara pošumljavanjem na nepristupačnim terenima;

Dejan Maksimović i Ekološki centar “Stanište” iz Vršca, za osnaživanje lokalnih zajednica da reše probleme koji ometaju aktivan rad na zaštiti životne sredine;

Zoran Martinov i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara “Banat” – akcijom “Čep za hendikep” pomažu osobama u kolicima i podižu svest gražana o važnosti reciklaže;

Dragana Milićević iz Kruševca, za posvećenost radu sa decom i mladima, brojne publikacije na temu ekologije i mentorstvo u domaćim i evropskim projektima;

Harun Fijuljanin iz Novog Pazara, za višedecenijsku zaštitu i oplemenjivanje životne sredine kroz mnoge akcije koje je organizovao i u kojima je učestvovao;

Prof. dr Miladin Ševarlić, agroekonomista, za uporno, dosledno i argumentovano protivljenje prometu i uzgoju GMO u Srbiji.

Etiketu “Crni list” za najvećeg zagađivača godine, dobila je Komunalna policija Beograda zato što i posle pet godina njenog postojanja nije uspostavljen komunalni red u glavnom gradu.

Posthumno specijalno priznanje “Zeleni list” – prof. dr Miodragu Radulovačkom, velikom obnovitelju kulturne baštine i zadužbinaru Ekološkog centra u Sremskim Karlovcima, koji nosi njegovo ime.

 

You may also like...