Tagged: DJAVOLJA VAROŠ

Prirodni spomenik čine dva, u svetu retka, prirodna fenomena: zemljane figure, kao specifični oblici reljefa koji u prostoru deluju vrlo atraktivno, i dva izvora jako kisele vode sa visokom mineralizacijom.

ĐAVOLJA VAROŠ

NOMINACIJA ĐAVOLJE VAROŠI ZA SVETSKU PRIRODNU BAŠTINU PRI UNESCO Zavod za zaštitu prirode Srbije, predložio je Đavolju varoš, kao prirodno dobro posebnih vrednosti od svetskog značaja, za upis u Listu svetske baštine. Konvencijom o...