Tagged: zračenje

Radioaktivnost u Srbiji u granicama dozvoljenih vrednosti

Nivo radioaktivnosti u Srbiji u granicama dozvoljenih vrednosti Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije prati razvoj situacije vezano za rasprostiranje radioaktivnih materija oslobođenih tokom nuklearnog akcidenta u Japanu. Izveštaji pravnih...