Tehnička rešenja za smanjenje aerozagađenja

Više od milion i po građana Srbije udiše zagađeniji vazduh nego što je dozvoljeno. Zagađenje vazduha je jedan od najznačajnijih problema životne sredine u Kragujevcu. Jedan od zagađivača, kragujevačka Energetika u saradnji sa italijanskom firmom ’’South-east Europe consultants’’, radi Studiju analize tehničkih rešenja za smanjenje aerozagađenja prilikom startovanja kotlova 3 i 4.

Dimnjaci kragujevačke energetike

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine od tridesetak parametara čijim se merenjem određuje kvalitet vazduha, višedecenijski problem Srbije su četiri: sumpordioksid, čađ, azotni oksidi i taložne materije. Jedan od zagađivača u gradu je Energetika, u kojoj kažu da u poslednjih osam godina daju prioritet rešavanju ekoloških problema. U saradnji sa Mašinskim fakultetom u Kragujevcu urađen je projekat Studija o narednim zadacima i planovima vezanim za ekološke projekte, a trajaće do 2020. godine. Sa italijanskom firmom radi se Studija analize tehničkih rešenja za smanjenje aerozagađenja prilikom startovanja kotlova 3 i 4.

  • Kotlovi 3 i 4 rade na ugalj i najčešće funkcionišu tokom godine na matičnoj lokalciji, u Energetici, gde – kako kaže Katarina Milićević PR u Energetici, prilikom njihovog startovanja dolazi do najveće emisije štetnih gasova. Iako na tim kotlovima postoje elektrofilteri koji se remontuju pred svaku grejnu sezonu, zašta je potrebno izdvojiti preko 20.000 evra i to samo za jedan elektrofilter – ističe ona i dodaje da su oni takvog kapaciteta da iz vazduha eleminišu i do 97 odsto štetnih materija, ali ipak određena količina ostaje.

Projekat koji bude radila italijanska firma biće predat Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja. Paralelno sa investiranjem u opremu i postrojenja, Energetika se trudi da obezbedi što kvalitetnije energente, kako bi njihovo sagorevanje manje štetilo okolini. Pored toga samostalno ispituje zagađenost vazduha na pet lokacija u gradu, i time kontrolišu svoje proizvodne procese.

You may also like...