Uspešno prikupljanje ambalažnog otpada u Kragujevcu

Novi sistem upravljanja otpadom koji podrazumeva separaciju, tačnije razvrstavanje ambalažnog otpada na izvoru nastanka je uveliko zaživeo u Kragujevcu. Količine ambalažnog otpada koje je trebalo prikupiti do kraja 2010. godine su, u odnosu na očekivanih 100 tona, gotovo četiri puta veće.

kontejneri kod Bezistana

Ugovor o uspostavljanju novog sistema upravljanja otpadom u Kragujevcu, koji je Sekopak potpisao u julu prošle godine, sa lokalnom samoupravom i komunalnim preduzećima uveliko se odvija. Zahvaljujući aktivnom radu volontera na edukaciji stanovništva, kao i medijskoj kampanji, Čistoća je postigla zapažene rezultate. Tako od planiranih 100 tona ambalažnog otpada, koje je trebalo prikupiti do kraja 2010. godine, sakupljeno je i predato 370 tona.

Jelena Knežević PR u Javno komunalnom preduzeću ''Čistoća''

Jelena Knežević PR u Javno komunalnom preduzeću ”Čistoća”

  • Zahvaljujući aktivnom radu volontera koji učestvuju u akciji pod nazivom ”Vašu ambalažu u reciklažu”, koji redovno obilaze naselja u kojima su postavljeni sekontejneri, – prema rečima Jelene Knežević PR u Javno komunalnom preduzeću ”Čistoća”, prikupljena je velika količina ambalažnog otpada u kratkom vremenu. Sekontejneri u početku postavljeni su u naseljima Pivara, Mala vaga i Erdoglija, a sada je to prošireno i na druga kao što su Centar, Stara radnička kolonija, Bagremar, Aerodrom, tako da je pokrivena veća teritorija grada Kragujevca. Naravno, pohvalila bih kragujevčane koji vrše primarnu separaciju ambalažnog otpada i pozivam ih da to i dalje rade – ističe ona.

seokontejner

Kragujevac je izdvojio 2 miliona dinara za izradu 300 kontejnera, čime je pokriveno više gradskih naselja. U sekontejnere mogu se odlagati papir, karton, staklo, aluminijumske limenke, PET amblaža i ostala plastika. Početkom proleća planirana je akcija prikupljanja starog papira, koja će se organizovati u kragujevačkim osnovnim i srednjim školama. Na studijskom putovanju, koje je planirano u maju, kragujevački volonteri će moći da se upoznaju sa sistemom upravljanja otpadom u Grčkoj, koji je sličan kao i u Kragujevcu.

You may also like...