BAZE PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U AP VOJVODINI

Ekološki pokret OdžakaEkološki pokret Odžaka je na svom sajtu www.epodzaci.org objavio II izdanje LISTE, SPISKA , ADRESARA, IMENIKA , REGISTRA, EVIDENCIJE, DIREKTORIJUMA, BAZE PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U AP VOJVODINI“ ( «Baza podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini»).

Cilj izrade i objavljivanja «Baze podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini» je umrežavanje ekoloških organizacija, a preko umrežavanja zajednički rad na ostvarivanju «LINIJE 481» u svakoj vojvođanskoj opštini, kao i stvaranje pravnog okvira za ostvarivanje prava ekoloških NVO iz Arhuske konvencije i člana 7. Zakona o zatiti životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka se zahvaljuje ekološkim organizacijama i opštinama koje su dostavile podatke za ažuriranje podataka iz I izdanja, tako da se u II izdanju nalaze podaci sakupljeni zaključno sa 22.1.2011. godine.

Poštujući preporuku Centra za razvoj ekološke svesti – Izvor iz Beograda, da se svi odreknu Copyright-a, Ekološki pokret Odžaka poziva sve ekološke organizacije i ostale zainteresovane da posete sajt Ekološkog pokreta Odžaka i slobodno preuzmu „BAZU PODATAKA“. Ne samo da je dozvoljeno, nego je i poželjno deliti i umnožavati delo u nekomercijalne svrhe.

Ekološki pokret Odžaka će se potruditi da II izdanje dostavi direktno što većem broju ekoloških organizacija, ustanovama, institucijama, sredstvima informisanja i ostalim zainteresovanim.

Ekološki pokret Odžaka se posebno obraća opštinskim upravama opština u AP Vojvodini da ovo izdanje dostavi odelenjima za zaštitu životne sredine, a takođe i štampa dovoljan broj primeraka i dostavi ih ekološkim organizacijama sa svoje teritorije koje nemaju IT opremu.

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=61a900 showflipbtn=true autoflip=true autofliptime=6000 documentid=110124210424-935c34d8759b46ba90db46e8803e0c16 docname=baza_podataka_ekolo_kih_nvo_u_ap_vojvodini username=EKO-trafika loadinginfotext=BAZE%20PODATAKA%20EKOLO%C5%A0KIH%20NVO%20U%20AP%20VOJVODINI showhtmllink=true tag=vojvodina width=420 height=325 unit=px]

You may also like...