ECNC PHOTO COMPETITION 2013

Povodom obeležavanja 20 godina postojanja Evropski centar za zaštitu prirode (ECNC) je zajedno sa Wikimedia Commons, organizovao fotografsko takmičenje sa temom odnosa između čoveka i prirode. Takmičenje je nazvano: „Za predivnu Evropu“ (For Beautiful Europe).

U okviru fotografskog takmičenja određene su dve kategorije: „Čovek radi za prirodu“ i „Priroda radi za čoveka“. Od više stotina prispelih fotografija prvu nagradu je dobio Vladimir Dobretić za fotografiju „Revitalizacija vlažnih livada u SRP Obedska baraˮ.
Svrha ovog fotografskog takmičenja je bila da, obezbeđujući javnosti slobodno dostupne fotografije, unapredi komunikaciju, edukaciju i poveća svest o prirodi Evrope i njenoj direktnoj vezi sa čovekom.

otografija „Revitalizacija vlažnih livada u SRP Obedska baraˮ.

Vladimir Dobretić je diplomirani biolog i radi u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode na mestu savetnika za zaštitu iz oblasti herpetologije. Kao koordinator za poslove zaštite prirode za SRP Obedska bara učestvovao je na više radnih akcija i međunarodnih volonterskih radnih kampova (organizovanih od strane Mladih istraživača Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditelјstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode). Na jednom od ovih međunarodnih volonterskih kampova, čiji je cilј da se mladi lјudi iz celog sveta upoznaju sa prirodnim i kulturnim bogatstvima Vojvodine i Srbije, kao i da svojim radom doprinesu očuvanju i unapređenju istih, nastala je i pobednička fotografija na ECNC PHOTO COMPETITION 2013!

You may also like...