Nagrade Fondacije ”Nikola Tesla” 2011.

Nagrada Fondacije “Nikola Tesla”

Prvog dana Savetovanja ”Energetika 2011” upriličena je i ceremonija dodele nagrada Fondacije “Nikola Tesla” za naučna ostvarenja, vrhunska inženjerska dostignuća, pronalazaštvo, negovanje ideje i dela Nikole Tesle i stvaralaštvo mladih.

Među ovogodišnjim laureatima bilo je i PD TENT iz Obrenovca koje je, kao i Mašinski fakultet u Kragujevcu, nagrađeno za ostvarenje ciljeva Fondacije u organizacijama za period 2007/2008.

dr Miroslav Babić i mr Emilija Turković

dr Miroslav Babić i mr Emilija Turković

  • Mi smo zahvalni Fondaciji što su prepoznali da Mašinski fakultet u Kragujevcu u svakodnevnom radu kroz istraživačku ali i akademsku delatnost ćini veliki doprinos promociji onoga što je osnovni zadatak fondacije ”Nikola Tesla”. Zasluga za ovu nagradu pripada našim studentima koji su svoje radove posvećene Nikoli Tesli napisali tako dobro da smo ih na kraju uobličili u jednu monografiju ”Delo Nikole Tesle u očima studenata”- istakao je prof. dr Miroslav Babić, dekan Mašinskog fakulteta u Kragujevcu. Ovih dana naš fakultet menja svoje ime i postaje Fakultet inženjerskih nauka i time se on u stvari nameće kao neko kome prirodnije pripada negovanje baštine Nikole Tesle.

PD termoelektrane Nikola tesla u Obrenovcudodela nagrada nikola tesla

Za oblast naučna ostvarenja u prirodnim i tehničkim naukama dodeljena je prof. dr Bratislavu Milovanoviću sa Elektronskog fakulteta u Nišu, za rezultate koje je ostvario u svom naučno – istraživačkom radu u periodu od 2007/2008.

Teslina nagrada za oblast pronalazaštvo, novatorstvo i racionalizacije dodeljena je prof. dr Slobodanu Petroviću sa Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu, za novi postupak za sintezu n-akril i n-n-dialkil-o-alkiltionkakarbamatnih kolektora.

Ideje i dela Nikole Tesle

Teslina nagrada za oblast stvaralaštvo mladih za period od 2007/2008. dodeljena je sledećim mladim stvaraocima:

  • Rade Injac, asisten na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i doktorant na Farmaceutskom fakultetu Univrziteta u Ljubljani

  • Biljana Govedarac, student doktorskih akademskih studija kliničke medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

  • Miloš Slankamenac, asisten na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

  • Vladimir Milosavlljević, apsolvent na FTN-u

  • Vladimir Rajs, student doktorskih studija na FTN

  • Dragan Hrnčić, student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

  • Smiljka Todorov, apsolvent Prirodnomatematičkog fakulteta u Novom Sadu

  • Miloš Todorov, apsolvent Prirodnomatematičkog fakulteta u Novom Sadu

prof. dr Radomir Naumov i mr Emilija Turković

Simbolične poklone i skromne novčane nagrade nagrađenima su uručili prof.dr Radomir Naumov, v.d. predsednika Fondacije Nikola Tesla i Emilija Turković, član Upravnog odbora Fondacije.

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flighticons%2Flayout.xml showflipbtn=true autoflip=true autofliptime=6000 documentid=110330135625-4eb1ca331c24445f83244a6d2c97a06e docname=nagrade_fondacije_nikola_tesla_2011 username=EKO-trafika loadinginfotext=Nagrade%20Fondacije%20Nikola%20Tesla%202011. showhtmllink=true tag=energetika width=420 height=158 unit=px]

You may also like...